CHATRANDOM GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Ingangsdatum: 02/01/2011
Update: 08/15/2012

Welcome bij www.ChatRandom.com (de “Website”) en haar partners (gezamenlijk, “ChatRandom”,”wij”, “ons” en “onze”. ChatRandom levert diensten op deze Website (gezamenlijk, “Diensten”) aan u met de volgende Gebruikersvoorwaarden (“Voorwaarden”).

1) Akkoord voor de Gebruikersvoorwaarden

Lees de volgende Voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de Website. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van de Website of Diensten, of de inhoud die getoond, gepost, overgedragen, gestreamd, verspreid of op een andere manier beschikbaar is gemaakt op of door de Website, inclusief maar niet beperkt tot, Gebruikersmateriaal en Toevoegingen (gezamenlijk, “Inhoud”), verklaart u dat u deze Voorwaarden gelezen en begrepen heeft, en gaat u akkoord met deze Voorwaarden die als een overeenkomst gelden en geldig is alsof u het ondertekent heeft. Als u op een gegeven moment niet meer akkoord bent met deze Voorwaarden, zoek dan geen toegang tot en maak geen gebruik van de Website of de Inhoud of de Diensten.

U MOET MINIMAAL 18 JAAR OF OUDERS ZIJN OM DE WEBSITE, INHOUD EN DIENSTEN TE BEKIJKEN, TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN. WANNEER U ONDER DE 18 JAAR BENT, IS HET U NIET TOEGESTAAN DE WEBSITE, DE INHOUD EN DE DIENSTEN VOOR WELKE REDEN DAN OOK TE BEKIJKEN, TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN. UW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN EN HET DOORZOEKEN VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD EN DIENSTEN ZIJN ALLEN ONDERHEVIG AAN DE VOORWAARDEN DIE HIER GENOEMD WORDEN EN ALL TOEPASSELIJKE WETTEN EN REGELS. DOOR HET BEKIJKEN, GEBRUIKEN OF BEZOEKEN VAN DEZE WEBSITE VERKLAART U TENMINSTE 18 JAAR OUD TE ZIJN EN GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. WANNEER U ONDER DE 18 JAAR OUD BENT DAN MAG U DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN, BEKIJKEN OF BEZOEKEN EN UW TOESTEMMING OM DE WEBSITE, INHOUD OF DIENSTEN TE GEBRUIKEN WORDT DAN AUTOMATISCH INGETROKKEN. KLIK HIER OM HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE TE STAKEN EN VERLAAT DE WEBSITE ONMIDDELLIJK. KLIK HIER WANNEER U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN.

Deze voorwaarden kunnen periodiek herzien of geüpdate. Daarom dient u deze Voorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren. U kunt achterhalen wanneer de Voorwaarden voor het laatst zijn herzien door de legenda “Meest Recente Revisie” te bekijken bovenaan aan deze pagina. Elke wijziging in de deze Voorwaarden zijn direct na plaatsing geldig en gelden alleen voor het gebruik van deze Website, Inhoud of Diensten na die datum. Elke keer wanneer u de Website, Inhoud of Diensten bezoekt, gebruikt of bekijkt, gaat u akkoord met de huidige Voorwaarden.

2) Toegestane Gebruikers van de Website

De Website, Inhoud of Diensten zijn enkel gericht aan personen van minimaal 18 jaar oud. Deze website kan expliciete beelden en inhoud bevatten. Wanneer u onder de 18 jaar bent mag u deze Website niet gebruiken, bekijken of bezoeken en u moet deze Website onmiddellijk verlaten door hier te klikken. Wanneer u tenminste 18 jaar bent en akkoord gaat met deze Voorwaarden, dan is het u toegestaan om deze Website, Inhoud of Diensten te gebruiken, te bekijken en te bezoeken. Wanneer u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of niet wenst blootgesteld te worden aan expliciete beelden of beledigd bent door expliciete beelden, dan moet u deze Website, Inhoud of Diensten niet gebruiken en bent u ook niet toegestaan om dat doen en u moet dan direct stoppen de Website te gebruiken door hier te klikken. Door deze site te bekijken gaat u akkoord dat het bekijken en lezen ervan geen wetsovertreding is in uw woonplaats, provincie of land.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijke voor enige inhoud, communicatie of ander gebruik of bezoek van de Website, Inhoud of Diensten van de gebruikers van deze Website wanneer zij deze Voorwaarden schenden.

ChatRandom en de Website verzamelen niet moedwillig gegevens van kinderen onder de 13 jaar. Wanneer u onder de 13 jaar bent, dan is het u niet toegestaan om deze Website te gebruiken en u moet direct weggaan. Wanneer u onder de 13 jaar bent mag u geen persoonlijk identificeerbare gegevens aan de Website sturen. Wanneer u via de Website of een deel van de Website, Inhoud of Diensten gegevens aan ChatRandom stuurt verklaart u ouder dan 13 jaar bent. Dit betekent niet dat er afgezien wordt van de verplichting dat u tenminste 18 jaar moet zijn om deze Website te gebruiken.

3) Toegestaan Gebruik van de Website

De Inhoud (anders dan Inzendingen die besproken worden in alinea 3 van Sectie 8(d)), Website en Diensten zijn het exclusieve eigendom van ChatRandom en/of haar licentiegevers. U verklaart dat u geen enkel deel van de Website, Inhoud of Diensten zal reproduceren, heruitgeven, uploaden, posten, wijzigen, kopiëren, veranderen, verspreiden, afgeleide werken zal maken, verkopen, doorverkopen, versturen, verzenden, tonen, opvoeren, overdragen, publiceren of uitbuiten voor een commercieel doel anders dan geautoriseerd in schrijven door ChatRandom, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen of overbrengen van advertenties, sponsoring of promotie op of door de Diensten, Website of Inhoud. Het gebruik van de Website, de Inhoud of Diensten die niet expliciet zijn toegestaan onder deze Voorwaarden is verboden en kan strafbaar zijn onder Amerikaanse of internationale wetgeving. U verklaard dat u uzelf geen toegang verschaft tot de Website, Inhoud of Diensten met andere technologie of middelen dan de video-streaming pagina's van de Diensten zelf of andere expliciet door ChatRandom toegewezen manieren. U verklaart dat u geen gebruik maakt van automatische systemen, inclusief maar niet beperkt tot “robotten,” “spiders” of “offline lezers” wanneer u toegang krijgt tot de Website, Inhoud of Diensten. ChatRandom behoudt het recht om het toegang tot de Website, Inhoud of Diensten zonder waarschuwing te ontzeggen.

U mag geen enkel deel van de Website of de Inhoud of de Diensten dupliceren, uitgeven, tonen, wijzigen, veranderen, verspreiden, reproduceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, uitbuiten of afgeleide werken maken tenzij u uitdrukkelijke geschreven toestemming heeft van ChatRandom. U verklaart dat u geen erkenningen, credits of legale, intellectuele eigendommen of eigendomsmededelingen, merken of logo's op deze Website of in de Inhoud en Diensten zult verwijderen, verduisteren of wijzigen. U verklaart dat u geen persoonlijke identificeerbare gegevens van de Diensten of uit de geleverde communicatiesystemen van de Diensten (bijv. reacties) zult verzamelen of ophalen voor commerciële doeleinden. U verklaart dat u geen enkele gebruiker van de Diensten of Website zult lastig vallen. Bij uw gebruik van de Website, Inhoud of Diensten, gaat u akkoord met alle toepasselijke weten, regels, reglementen, decreten en ordonnanties.

U begrijpt dat wanneer u gebruik maakt van de Diensten dat u blootgesteld wordt aan Inhoud van een grote bronnenvariatie en dat ChatRandom niet verantwoordelijk is voor de accuraatheid, bruikbaarheid, veiligheid of de intellectuele eigendommen van die Inhoud. Voorts begrijpt en erkent u dat u blootgesteld kan worden aan Inhoud dat inaccuraat, beledigend, onfatsoenlijk, verwerpelijk, seksueel expliciet is of dat naaktheid bevat, en u verklaart af te zien van alle legale of billijke rechten of middelen die u heeft of kunt hebben tegen ChatRandom dat hierop betrekking heeft.

Ons rapporteersysteem van de gemeenschap doet zo goed mogelijk haar best om niet-volwassenen te weren. U moet rekening houden dat u iemand kunt treffen die niet boven die 18 jaar oud is. Wanneer u dit gebeurt, meld ze dan direct aan door op “report” te klikken. Het tonen van uzelf aan kinderen is een grove misdaad en wij werken nauw samen met de rechtshandhaving om ze te helpen diegenen die verantwoordelijk zijn te vinden en aan te klagen.

Speciale voorwaarden kunnen van toepassing zijn op sommige producten en Diensten die op de Website worden aangeboden, of op alle sweepstakes, wedstrijden of promoties die op de Website aangeboden worden. Zulke speciale voorwaarden (die officiële regels en houdbaarheidsdata kunnen bevatten) kunnen geplaatst worden met betrekking tot het toepasselijke product, dienst, sweepstake, wedstrijd, promotie, functie of activiteit. Door mee te doen aan zulke sweepstakes, wedstrijden of promoties, gaat u automatisch akkoord met die voorwaarden en regels. Wij sporen u aan om de toepasselijke voorwaarden en regels te lezen die betrekking hebben op de betreffende activiteit en naast deze Voorwaarden ons Privacybeleid te bekijken dat alle informatie bestuurt over zulke sweepstakes, wedstrijden en promoties. Dit soort speciale voorwaarden of regels werken samen met deze Voorwaarden en in geval van een geschil, zullen de speciale voorwaarden deze Voorwaarden overheersen.

4) Privacybeleid

Bekijk het Privacybeleid van de Website "Privacy". Door gebruik te maken of bezoeken van deze Website of de Inhoud of the Diensten, gaat u akkoord met het Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid "Privacy", dan wordt het u niet toegestaan gebruik te maken van de Website. De voorwaarden van het Privacybeleid geldig in dit document met deze referentie.

5) Accountwachtwoord en Beveiliging

De Website kan functies bevatten waarvoor u moet registreren (bijvoorbeeld het aanmaken van een account or meedoen aan een wedstrijd). U verklaart geldige, huidige en comeplete informatie over uwzelf te verstrekken zoals gevraagd. Als u informatie opgeeft dat onjuist, niet huidige if incompleet is, kan ChatRandom u verwijderen of de uitschrijven van de Website of wedstrijd naar eigen goeddunken. ChatRandom behoudt het recht om paseende stappen te ondernemen tegen elk persoon of wezen dat moedwilling onjuiste of misleidende informatie opgeeft om toegang te verkrijgen tot delen van de Website die anders geweigerd zou worden.

Wanneer u zichzelf registreert voor toegang met een online account, kan u gevraagd worden om een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen die in samenhang met uw account. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhuis en geheimhouden van uw wachtwoord en bent volledige verantwoordelijk voor al het gebruik van uw wachtwoord en de transcaties die met het account worden uitgevoerd, of dat nu gebeurt door uzelf of anderen. U gaat akkoord dat (a) u zult afmelden aan het einde van elke sessies; (b) uw wachtwoord geheim houdt en niet met anderen deelt; en (c) ChatRandom direct op de hoogte stelt van elk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account or bij een veiligheidsbreuk. ChatRandom is geautoriseerd om op te treden met gebruik van uw wachtwoord en is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door uw falen om te voldoen aan deze Sectie. U verklaart dat u niet de veiligheidsopties van de Diensten of functies die u verhinderen of beperken in het gebruik of het tegengaan van kopiëren van Inhoud zult ontduiken, uitschakelen of op een andere manier belemmeren tijdens het gebruik van de Dienst of de Inhoud

6) Eigendomsrechten

U verklaart en gaat akkoord met, dat tussen ChatRandom en u, alle rechten, titel en interesse in de Website, Inhoud en Diensten, inclusief maar niet beperkt tot, patenten, auteursrechten, handelsmerken, fabrieksgeheimen, uitvindingen, know-how en alle andere intellectuele eigendomsrechten exclusief eigendom zijn van ChatRandom of haar licentiehouders, deze zijn geldig en uitvoerbaar en beschermd door Amerikaanse eigendomswetten en andere toepasselijke wetten. Elke poging om gegevens, code, video's, tekstueel of grafisch materiaal, afbeeldingen of modules op de Website te gebruiken, te verspreiden, omgekeerd uit te voeren of herontwerpen, is voor welk doel dan ook verboden. ChatRandom en haar licentiehouders behouden alle rechten op de Website, Diensten en Inhoud ook als die niet expliciet vernoemd worden.

Auteursrecht: Tussen u en Chatrandom verklaart u en gaat u akkoord dat alle Inhoud en Diensten in de Website zoals tekst, grafische onderdelen, logo's, iconen, video's, afbeeldingen, media, gegevens, audio, visuals, animatie, software en andere informatie en materialen het eigendom van ChatRandom of haar inhoudsleveranciers is en beschermd is onder Amerikaanse en internationale auteursrechten. Het is toegestaan om delen van de Website of inhoud elektronisch te kopiëren en af te drukken voor persoonlijke doelen of zoals het materiaal gebruikt dient te worden, als tenminste alle kopieën alle auteursrechten en handelsmerken en alle andere intellectuele en ander eigendomsrechten en notificaties erop aanwezig blijven. Elk ander gebruik, inclusfief herproductie, wijziging, verspreiding, overdracht, herpublicatie, toon of uitvoering van de Website, Inhoud of Diensten zijn strikt verboden.

Handelsmerken: De Handelsmerken, dienstmerken, logo's, slogans, handelsnamen en andere uitingen op de Website zijn eigendom van ChatRandom of haar licentiehouders. Zonder beperking van het voorgaande is “ChatRandom” het handelsmerk van ChatRandom. Ongeautoriseerd gebruik van elk handelsmerk van ChatRandom kan een schending van een federale of staatswet zijn met betrekking tot handelsmerken. Elke naam of handelsmerk van een andere partij dat op de Website genoemd wordt impliceren geen affiliatie, goedkeuring of aanbeveling van of door ChatRandom, of van of door de andere partijen.

7) Uw Vrijwaring van ChatRandom

U GAAT AKKOORD DAT U CHATRANDOM, HAAR BEAMBTEN, BESTUURSLEDEN, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, AFFILIATEN, LICENTIEHOUDERS, PARTNERS, LEVERANCIERS EN ANDEREN DIE HANDELEN IN OVERLEG MET ONS, SCHADELOOS STELT, VERDEDIGT TEGEN EN VRIJWAART VAN VERLIEZEN, AANSPRAKELIJKHEDEN, CLAIMS, SCHADE, VERPLICHTINGEN, KOSTEN OF SCHULDEN EN UITGAVEN INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ADVOCATENKOSTEN GEMAAKT DOOR U OF DOOR IEMAND NAMENS U OF EEN PARTIJ ALS GEVOLG VAN (A) UW VERBINDING, HET PLAATSEN VAN INHOUD OP DE WEBSITE, HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, INHOUD OF DIENSTEN; (B) WANNEER U OF EEN ANDERE PARTIJ DE RECHTEN SCHENDT VAN DEZE VOORWAARDEN, ELKE TOEPASSELIJKE WET, DE RECHTEN VAN CHATRANDOM OF EEN ANDERE PARTIJ, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT AUTEURSRECHT, EIGENDOM OF PRIVACYRECHTEN; OF (C) ELKE CLAIM DAT UW TOEVOEGING SCHADE HEEFT BEROKKEND AAN EEN ANDERE PARTIJ.

8) Door Gebruiker Voortgebrachte Inhoud

a) Communicatiediensten: De Website kan delen bevatten waar u reacties of feedback kunt achter laten, chatgedeeltes, blogs, forumservices, focusgroepen, fora, sweepstakes, wedstrijden, spellen, gemeenschappen, kalenders, en/of andere mogelijke tot berichten sturen en andere communicatie ontwikkelt zodat u en andere met ChatRandom en andere gebruikers van de Website (gezamenlijk “Communicatiediensten”) kunnen communiceren. De geventileerde meningen in deze Communicatiediensten zijn slechts de meningen van de deelnemers en hoeven niet overeen te komen met de meningen van ChatRandom. U gaat akkoord dat uw toevoegingen aan de Website openbaar worden en beschikbaar zijn voor anderen. U gaat akkoord dat u enkel berichten en materialen plaatst, stuurt en ontvangt die overeenkomstig deze Voorwaarden zijn en gerelateerd zijn aan de specifieke Communicatiedienst.

b) Verboden Acties: U verklaart dat de volgende acties verboden zijn en een inbreuk op deze Voorwaarden zijn. Deze lijst is niet bedoeld compleet te zijn en ChatRandom behoudt het recht te bepalen welke gedragingen ongeschikt gebruik van de Website zijn. In het geval van ongeschikt gebruik, kan ChatRandom of haar ontwikkelaars actie ondernemen naar eigen goeddunken.

Ter voorbeeld, en niet beperkt tot, gaat u akkoord met het gebruik van de Website, Inhoud en Diensten en zult u niet:

 1. De Website, Inhoud of Diensten gebruiken voor doelen of acties ondernemen die lokale, provinciale, nationale of internationale wetten, regelgeving, codes of regels schenden.
 2. Gedragscodes of andere richtlijnen toepasselijk op een specifieke Communicatiedienst schenden.
 3. Actie ondernemen dat een onredelijke hoeveelheid capaciteit van de infrastructuur van de Website vergt of een andere manier dat de prestaties van de Website negatief beïnvloed of een andere gebruiker beperkt of verhindert om van de Communicatiediensten of Website te genieten of deze te gebruiken.
 4. De Website gebruiken voor ongeautoriseerd samenstellen of linken, toegang verschaffen met het gebruik van automatisch apparaten, robots, agenten, gekras, scripten, intelligente zoekers of soortgelijke manieren van toegang verschaffen tot de Inhoud of Diesnten.
 5. Inhoud of Diensten of andere materialen of gegevens afkomstig van de Website verzamelen, kopiëren, verveelvoudigen, publiceren of beschikbaar maken aan andere partijen buiten de Website op welke manier dan ook.
 6. Anderen te schande maken, pesten, misbruiken, treiteren, stalken, vernederen, bedreigen of discrimineren of hun rechten schenden (zoals het recht op privacy) en hun persoonlijke gegevens onthullen door middel van bijvoorbeeld hate speech.
 7. Onwettig(e), lasterlijk(e) of onrechtmatige onderwerpen, namen, materiaal, inhoud, video's, afbeeldingen, audio, onderschriften of gegevens die bijvoorbeeld te doen hebben met dierenmisbruik, drugs of misbruik met andere substanties, ongelukken, lijken of soortegelijke andere zaken publiceren, plaatsen, uploaden of verspreiden. U mag geen Toevoegingen verspreiden die expliciete of ongegrond geweld (tegen uzelf of anderen) tonen of uzelf of anderen toont die gepijnigd, aangevallen of vernederd worden.
 8. Bestanden uploaden of downloaden die software of ander materiaal bevatten die onder intellectuele eigendomsrechten of andere wetten vallen tenzij u de eigenaar bent van deze rechten, titels of interesses of de toestemming en alle rechten heeft ontvangen om dit wel te doen.
 9. Bestanden uploaden of verspreiden die virussen, beschadigde bestanden of soortgelijke software of programma's die de prestaties van andermans computer beschadigen bevatten.
 10. De Website gebruiken om ongeoorloofde advertenties en promotiematerialen, spam, piramidespelen, kettingbrieven of andere vormen van ongeoorloofde advertenties of verzoeken of gedragingen of enquêtes te creëren.
 11. Gegevens van anderen, zoals e-mailadressen, verzamelen zonder hun toestemming.
 12. Bestanden of materiaal dat door een andere gebruiker geplaatst is op een Communicatiedienst downloaden waarvan u het vermoeden heeft dat dit niet op een redelijke wijze legaal verspreid kan worden op die manier.
 13. Auteursbijdragen, legale of andere aankondigingen, eigendomsuitingen en originele etiketten of bronnen vervalsen of verwijderen.
 14. Andere gebruikers beperken of verhinderen om gebruik te maken en te genieten van de Communicatiediensten.
 15. Meedoen in andere handelingen die, naar het oordeel van ChatRandom, een andere partij benadeelt met betrekking tot potentiële aansprakelijkheid van welk soort dan ook.

Wanneer u deze Website gebruikt of bekijkt en deze Voorwaarden overtreedt of wanneer u deze Voorwaarden veelvuldig schendt of de auteursrechten van een andere partij schendt, behouden wij het recht om uw toestemmingen en rechten die u door ChatRandom zijn geschonken te beëindigen en wij behouden alle rechten uit hoofde van deze Overeenkomst, bij de wet en het eigen vermogen.

c) Gebruikersmaterialen: Elke en alle inhoud, reacties, meningen, informatie, gegevens, teksten, video's, afbeeldingen, onderschriften, muziek, geluid, graphics, foto's, software, code, audio, audiovisuele combinaties, interactieve functies, documentatie, discussies, nieuws, artikelen, berichten, posts, lijsten en andere materialen die bekeken, bezocht, getoond geplaatst, verspreid, gestreamd, of op een andere manier beschikbaar gemaakt worden met behulp van de Website, Inhoud of Diensten door gebruikers of derden (“Gebruikersmaterialen”) zijn enkel en alleen van het persoon van wie die Materialen afkomstig zijn en die persoon is geheel verantwoordelijk voor die inhoud. Het gebruik van of vertrouwen op Gebruikersmaterialen zijn op uw eigen risico en ChatRandom verwerpt nadrukkelijke alle aansprakelijkheid met betrekking tot Gebruikersmaterialen. ChatRandom valideert, monitort of steunt Gebruikersmateriaal, meningen, aanbevelingen of gegeven advies van of door gebruikers of andere licentiehouders op geen enkele manier en staat niet garant voor de betrouwbaarheid ervan. Onder geen geval zal ChatRandom of haar leveranciers of vertegenwoordigers aansprakelijk zijn voor Gebruikersmaterialen.

U verklaart en gaat akkoord dat ChatRandom Gebruikersmaterialen vooraf kan of niet kan bekijken, monitoren, weigeren, verwijderen, verplaatsen, schorsen, blokkeren en/of toegang tot de Website, Inhoud of Gebruikersmaterialen kan ontzeggen naar eigen goeddunken. U begrijpt dat door gebruik te maken van de Website u blootgesteld kan worden aan Gebruikersmaterialen die u verwerpelijk of beledigend vindt of die naaktheid, volwassene of seksuele expliciete materialen bevatten. Een deel van de Inhoud op deze Website kan u beledigen. Wanneer u denkt dat Inhoud deze Voorwaarden schendt, “tag” of “flag” de videostream die u bekijkt dan om er een rapport van te maken die naar ons wordt verzonden. U gaat akkoord dat u de Gebruiksmaterialen geplaatst door anderen moet evalueren en dat u alle risico's draagt geassocieerd te worden met het gebruik ervan en de blootstelling eraan.

Zonder het voorgaande te beperken, behouden ChatRandom en haar ontwikkelaars naar eigen goeddunken het recht om tijdelijk of permanent uw account of toegang tot de Website, Inhoud of Gebruikersmaterialen te ontzeggen, verwijderen, blokkeren, schorsen of beperken wanneer u deze Voorwaarden schendt of op een andere manier aanstootgevend of beledigend bent, inclusief maar niet beperkt tot, het verwijderen of vervangen van woorden voor ongepaste taal. U gaat akkoord dat ChatRandom nooit aansprakelijk zal zijn voor dergelijke verwijdering, blokkering, schorsing, beperking of andere genomen acties op grond van deze Sectie.

Voorts gaat u akkoord dat u nooit zult vertrouwen op deze Website, beschikbare Inhoud of Diensten aanwezig op de Website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten of nalatigheden in de Gebruikersmaterialen of hyperlinks daarin of elke resultaten dan ook die verkregen zijn uit de resultaten van dit soort informatie. In geen geval zal ChatRandom of haar leveranciers of vertegenwoordigers aansprakelijk zijn voor verlies of schade dat tot stand is gekomen door uw vertrouwen in soort Gebruikersmaterialen.

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder het auteursrecht, zult u geen gedonwloade Inhoud kopiëren, verspreiden, verzenden, publiceren of commercieel uitbuiten zonder de uitdrukkelijke toestemming van ChatRandom en de eigenaar van het auteursrecht. U mag de Website en Diensten of de toegang ertoe niet verkopen, leasen, of verhuren. U zult de Website of de Diensten nooit gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn, verboden zijn door deze en andere Voorwaarden en aankondigingen op de Website en zult voldoen aan de toepasselijke lokale, federale, nationale of internationale statuten, regels, regelgevingen, verordeningen, besluiten, wetten, codes, bevelen, reglementen of verdragen van elke overheid of regelgevende instanties van een rechtsgebied. U zult de Website niet gebruiken op een manier dat het gebruik van de Website, Diensten of Inhoud voor andere gebruikers kan beschadigen, uitschakelen, aantasten of storen. U mag niet proberen ongeautoriseerd toegang tot de Website te verkrijgen door middel van hacken of andere ongeoorloofde manieren. U mag niet proberen om Inhoud of Diensten te verkrijgen die niet opzettelijk beschikbaar aan u zijn gemaakt door de Website.

d) Inzendingen: U bent volledig verantwoordelijk voor de Gebruikersmaterialen die u plaatst, toont, deelt, streamt, e-mailt, verspreidt of op een andere manier beschikbaar maakt door de Website of Diensten (“Inzendingen”). Alle Inzendingen zijn onderworpen aan deze Voorwaarden en u gaat akkoord dat u geen Inzendingen zult plaatsen die deze Voorwaarden schenden. U begrijpt dat ChatRandom de vertrouwelijkheid van de Inzendingen die u plaatst niet kan garanderen. ChatRandom is niet verplicht om uw Inzendingen te gebruiken en kan deze Inzendingen, uw account, de toegang tot de Website, Inhoud of Diensten, zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk of permanent verwijderen, blokkeren, schorsen of beëindigen, wanneer ChatRandom acht dat u door anderen bent herkend (eens of herhaaldelijk), beledigend in uw Inzendingen te zijn of wanneer uw gebruik van de Website, Diensten of Inhoud deze Voorwaarden schendt. Voor alle duidelijkheid, wanneer uw Inzending wordt “overgeslagen,” “gerapporteerd,” of “getagd,” eens of herhaaldelijk, door andere gebruikers voor één van de voorgaande redenen, dan behouden wij het recht op de voorgenoemde acties te ondernemen. U gaat akkoord dat ChatRandom niet aansprakelijk zal zijn voor zulke verwijdering, blokkering, schorsing, beëindiging, beperking of andere acties uit hoofde van deze Sectie. Schendingen van de Algemene Voorwaarden kunnen resulteren in een waarschuwing of de beëindiging van uw account. Wanneer u deze Voorwaarden schendt, behouden wij het recht uw account te beëindigen of de toegang tot de Website, Inhoud of Diensten te ontzeggen.

Door een Inzending te doen, verklaart en garandeert u dat de Inzending waar is, uw eigen werk is en dat het niet met inbreuk maakt op de rechten van een ander persoon of instantie en dat u en elk ander persoon genoemd of getoond in de Inzending ChatRandom of de ontwikkelaars vrijwaart van alle claims wanneer zij de Inzending of een deel ervan gebruiken, plaatsen, kopiëren, wijzigen of verspreiden. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent van alle rechten, titels, en interesse, inclusief het auteursrecht, van uw Inzendingen en dat u alle benodigde licenties houdt met betrekking tot uw Inzending en de rechten het te gebruiken, kopiëren, wijzigen, verspreiden of steamen van uw Inzending. U gaat akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor uw eigen Inzending en de consequenties van het plaatsen, streamen, verspreiden, tonen of publiceren van uw Inzending op de Dienst. U moet alle risico's dragen met betrekking tot de openbaarmaking van uw Inzending en deze evalueren.

Door Inzendingen te doen geeft u ChatRandom en haar licentiehouders, rechtverkrijgenden en aangewezenen, naar eigen goeddunken, het onherroepelijke, toewijsbare, overdraagbare en volledig sublicentie (door middel van meerdere niveaus van sublicenties), eeuwigdurende, wereldwijde, royalty-vrije, volledig betaalde, niet-exclusieve recht en licentie, om Inzendingen en afgeleide werken daarvan (geheel of gedeeltelijk) samen met uw naam of een deel daarvan, de stad, het dorp of land van ingezetene om te gebruiken, verspreiden, streamen, reproduceren, plaatsen, wijzigen, kopiëren, combineren, aanpassen, publiceren, vertalen, verhuren, leasen, verkopen, doorverkopen, uitvoeren of weergeven (openbaar of anderszins), online beschikbaar stellen of elektronisch verzenden om door ChatRandom naar eigen inzicht op de Website of ergens anders te gebruiken, kopiëren, aanpassen, verspreiden of in te zetten voor reclame, promotie, onderzoek, analyse of andere manier in elk gewenst formaat, medium of kanaal dat nu bekend is of later nog wordt ontwikkeld. U ziet af van elk recht om dit soort gebruik te onderzoeken en u ziet af van claims gebaseerd om titel, privacy, vertrouwelijkheid, publiciteit, laster, verduistering, intellectuele eigendom of soortgelijke claims voor welk gebruik dan ook van uw Inzending. U verklaart ook dat elke gebruiker van de Websie, Inhoud en Diensten het niet-exclusieve recht heeft om uw Inzending te bekijken, gebruiken en er toegang tot te krijgen door de Website en de Diensten zoals deze onder deze Voorwaarden zijn toegestaan.

9) Kennisgeving en Procedures voor het Maken van Vorderingen met Betrekking tot het Auteursrecht en de Inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten

ChatRandom kan in bepaalde gevallen naar eigen goeddunken, het gebruik van de Website, Inhoud of Diensten uitschakelen of beëindigen aan gebruikers die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u denkt dat uw werk gekopieerd is op een manier dat inbreuk maakt op uw auteursrecht of uw intellectuele eigendomsrecht schendt, stuur de Auteursrechtvertegenwoordiger van ChatRandom dan een Verwittiging met de volgende gegevens:

 1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die optreedt namens de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht;
 2. een beschrijving van het werk met het auteursrecht of intellectuele eigendomsrecht dat u beweert geschonden is;
 3. een beschrijving van waar het materiaal dat u beweert waarop inbreuk gemaakt wordt te vinden is op de Website (het leveren van URL(s) in de body van een e-mail is de beste manier om ChatRandom te helpen snel de inhoud op te sporen);
 4. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 5. een statement waarin u vertrouwen uit dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn of haar vertegenwoordiger of de wet;
 6. een statement, gemaakt op straffe van meineed, dat de bovenstaande gegevens in uw Verwittiging accuraat zijn en dat u de houder van het auteursrecht of intellectuele eigendomsrechts bent of optreedt namens de eigenaar ervan.

Wanneer u gelooft in goed vertrouwen gelooft dat een claim op de inbreuk van het auteursrecht ten onrechte tegen u aan ChatRandom is gestuurd, dan stelt de DMCA u in staat om ChatRadom een tegenverwittiging te sturen.

Verwittigingen en Tegenverwittigingen moeten voldoen aan de huidige statutaire verplichtingen van de DMCA; zie http://www.copyright.gov/ voor details. Verwittigingen van claims met betrekking tot het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en Tegenverwittigingen kunnen naar de Auteursrechtvertegenwoordiger van ChatRandom gestuurd worden die via de volgende manier bereikt kan worden:

Postadres: ChatRandom, Inc. 244 5th Ave. #1835, New York, NY 10001
E-mailadres: [email protected]

Wees er zeker van dat de Inhoud die u op ChatRandom heeft gezien inbreuk maakt op uw auteursrecht. Wanneer u niet zeker bent wat u rechten zijn of dat uw auteursrecht geschonden is, neem dan eerst contact op met uw juridische adviseur. Wees ervan bewust dat er nadelige juridische gevolgen in uw land voor u kunnen zijn wanneer u ten onrechte of te kwader trouw beschuldigingen maakt met betrekking tot de inbreuk op uw auteursrecht door gebruik te maken van dit proces.

Let op dat de gegevens die u levert aan het persoon gestuurd kunnen worden die verdacht wordt van de inbreuk op de Inhoud.

10) Links

Links naar Andere Website en Zoekresultaten: De Website kan links naar websites bevatten die beheerd worden door andere partijen. De Website levert deze links naar andere websites ter gemak en de risico van het gebruik van deze sites ligt bij u. De gelinkte sites staan niet onder het beheer van ChatRandom en daarom is ChatRandom niet verantwoordelijk van de inhoud die beschikbaar is om sites van derden. Dergelijke links impliceren niet de goedkeuring van de gegevens of het materiaal op elke andere site en ChatRandom wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot de toegang tot, gebruik van of transacties met dergelijke gelinkte websites af. U erkent en aanvaardt dat ChatRandom niet, direct of indirect, verantwoordelijk of aansprakelijk is voor schade, verlies of een andere claim veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in connectie met, toegang tot, gebruik van of door vertouwd te hebben op de Website of elke Inhoud of Diensten beschikbaar gemaakt via een andere site of bron.

Links naar de Website: U mag linken naar een andere website naar de Website onderworpen aan het volgende linkbeleid: (i) de verschijning, positie en andere aspecten van een link die niet ChatRandom, de Website of de reputatie ervan schaden of vervalsen; (ii) de verschijning, positie en andere eigenschappen van de link mogen geen foutieve verschijning maken dat uw site, business, organisatie of geheel gesponsord is door, onderschreven door, aangesloten bij of geassocieerd wordt met ChatRandom of de Website; (iii) wanneer een gebruiker de link aanklikt moet deze de Website tonen op een volledig scherm en niet in een “frame” op de gelinkte website; en (iv) ChatRandom behoudt het recht om de toestemming van het linken in te trekken op elk moment en naar eigen goeddunken.

11) Aanpassingen aan de Website

ChatRandom behoudt het recht om op elk moment en periodiek de Website, Inhoud, Diensten, of een deel ervan, tijdelijk of permanent, te wijzigen, schorsen, blokkeren, beëindigen of staken met of zonder kennisgeving. U gaat akkoord dat ChatRandom niet aansprakelijk is aan u of een andere partij na wijziging, schorsing, blokkering, beëindiging of staking van de Website, Inhoud of Diensten.

12) Rechten met Betrekking tot Schorsing en Beëindiging

ChatRandom behoud het recht, naar eigen goeddunken, om per direct en zonder kennisgeving, uw toegang tot de Website, Inhoud en Diensten of een onderdeel ervan te schorsen of beëindigen voor elke reden, inclusief maar niet beperkt tot, het schenden van deze Voorwaarden. U gaat akkoord dat u ChatRandom niet aansprakelijk zal houden voor u of een andere partij met betrekking tot uw schorsing of beëindiging.

13) Disclaimer

DE WEBSITE AND INHOUD EN DE INFORMATIE, DIENSTEN, PRODUCTEN, SWEEPSTAKES, WEDSTRIJDEN, LOTERIJEN EN ANDERE AANGEBODEN ACTIVEITEITEN OP OF GEADVERTEERD OP DE WEBSITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, TEKST, VIDEO, GRAPHICS EN LINKS WORDEN EXPLICIET OF OMPLICIET GELEVERD OP BASIS VAN “ZOALS HET IS” EN “WANNEER BESCHIKBAAR” ZONDER ENIGE GARANTIES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN CHATRANDOM EN HAAR LICENTIEHOUDERS, LEVERANCIERS EN VERWANTE PARTIJEN ALLE VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE AF MET BETREKKING TOT DE WEBSITE EN INHOUD, INFORMATIE, DIENSTEN, PRODUCTEN EN MATERIALEN DIE OP OF DOOR DE WEBSITE BESCHIKBAAR ZIJN GEMAAKT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIE OP GESCHIKTHEID OF FITHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, NIET-INBREUK, VRIJHEID VAN COMPUTERVIRUS, EN ANDERE GEIMPLICEERDE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT TRANSACTIES OF HANDELINGEN. HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, INHOUD OF DIENSTEN IS VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, SLUIT CHATRANDOM ALLE GARANTIES EN VOOWAARDEN MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID EN VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD VAN GELINKTE WEBSITES UIT EN AANVAARDT HET GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR (I) FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, DAT HET RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTE, (III) ONBEVOEGDE TOEGANG OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE, VERTROUWELIJKE EN/OF FINANCIËLE GEGEVENS DIE DAAR ZIJN OPGESLAGEN, (IV) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN HET VEKEER VAN OF NAAR ONZE DIENSTEN, (IV) ALLE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE VIRUSSEN, OF SOORTGELIJK ITEMS DIE DOOR ONZE SERVICES DOOR EEN ANDERE PARTIJ VERSPREID KAN WORDEN EN/OF (V) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD DIE VERLIES OF SCHADE HEBBEN OPGELEVERD DOOR UW INZENDIGEN OF GEBRUIK VAN INHOUD DAT GEPLAATST, GE-EMAILD, VERZONDEN OF OP EEN ANDERE MANIER BESCHIKBAAR IS GEMAAKT VIA ONZE DIENSTEN OF WEBSITE. CHATRANDOM GEEFT GEEN GARANTIE, GOEDKEURING EN DRAAGT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OVER DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR ONZE DERDEN AANGEBODEN OF AANGEPREZEN WORDEN VIA ONZE DIENSTEN OF VIA HYPERLINKS DIE GETOON WORDEN OP BANNERS OF IN ANDERE ADVERTENTIES, EN CHATRANDOM ZAL GEEN PARTIJ ZIJN OF VERANTWOORDLEIJKHEID DRAGEN BIJ TRANSACTIES EN COMMUNICATIE TUSSEN U EN ANDERE GEBRUIKERS OF ANDERE PARTIJEN DIE PRODUCCTEN OF DIENSTEN AANBIEDEN. BIJ DE AANSCHAF VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MEDIUM EN IN ELKE OMGEVING, MOET U U BESTE OORDEEL GEBRUIK EN ALTIJD VOORZICHTIG HANDELEN.

Zonder het voorgaande te beperken, bent u verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om te verzekeren dat Inhoud, Diensten of toegang tot de Website zonder virussen of andere schadelijke code is.

14) Beperking op Aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN CHATRANDOM EN ALLE VERWANTE PARTIJEN AANSPRAKELIJKHEID GEBASSEERD OP CONTRACT, ONRECHT (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIHHEID), RISICO-AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE THEORIE TEN GEVOLG VAN VERBINDING MET DE WEBSITE, GEBRUIK, HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE GEGEVENS, INHOUD, DIESNTEN, PRODUCTEN EN MATERIALEN BESCHIKBAAR GEMAAKT OP DE WEBISTE AF. IN GEEN GEVAL ZAL CHATRANDOM, HAAR VERTEGENWOORDIGERS, BESTUURSLEDEN, WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, EEN AAN HAAR VERBONDEN PARTNER OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ELK DIRECT, INDIRECT, SPECIAAL, INCIDENTEEL OF BIJKOMENDE VERLIES, KOSTEN OF SCHADE, OOK AL HEBBEN DEZE PERSONEN OF PARTNERS VOORHEEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES. DEZE BEPERKINGEN WORDEN VAN KRACHT IN HET GEVAL VAN ENIG FALEN VAN HET DOEL ONDANKS VAN HET BESTAAN VAN EEN ENIG, BEPERKT REDMIDDEL. ZONDER HET BOVENSTAANDE TE BEPERKEN, ZAL HET MAXIMUMBEDRAG WAARVOOR CHATRANDOM AANSPRAKELIJK IS TEN GEVOLGE VAN DEZE VOOWOORDEN, DE WEBSITE OF DE INHOUD, GEGEVENS, MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN OP OF VIA DE WEBSITE BEPERKT BLIJVEN TOT 50 DOLLARS (U.S.)

U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT CHATRANDOM NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR INHOUD DAT LASTERLIJK, ONFATSOENLIJK, BELEDIGENG, OBSCEEN, EXPLICIET SEKSUEEL, PORNOGRAFISCH, NAAKT IS OF ILLEGALE HANDELINGEN TOONT OF INHOUD VAN DERDEN EN DAT HET RISICO OP SCHADE MET BETREKKING TOT HET VOORGAANDE VOLLEDIG VOOR UZELF IS.

Uitsluitingen en Berperking: Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toelatingen over hoe lang een garantie geldt, of de uitsluiten van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, kunnen sommige bovenstaande beperkingen niet voor u gelden. Deze Beperking van Aansprakelijkheid zal tot de maximale omvang zijn zover de toepasselijke wet dat toestaat.

15) Kennisgeving Vereist door Californische Wet

Op grond van de California Civil Code Section 1789.3, hebben gebruikers recht of de volgende specifieke aankondigingen van consumentenrechten:

De naam, het adres en telefoonnummer van de leverancier van deze Website is ChatRandom 244 5th Ave. #1835, New York, NY 10001, 8008033978. Klachten met betrekking tot deze Website, de Inhoud of Diensten of aanvragen voor meer informatie met betrekking tot het gebruik van de Website, Inhoud of Diensten kan naar het bovenstaande adres of [email protected] gestuurd worden.

De Afdeling Klachtenbijstand voor Klantenservies van de California Department of Consumer Affairs kan schriftelijk bereikt worden op 1625 North Market Boulevard, Suite S202, Sacramento, CA 95834 of per telefoon op (916) 574-7950 of (800) 952-5210.

16) Recht en Geschillen Besturen

Deze Voorwaarden zullen bestuurt worden door, en uitgelegd worden onder, de wetten van de Staat Californië, V.S., zonder aanzien van de keuze van rechtsprincipes. U gaat onherroepelijk akkoord met de exclusieve wetgeving van de federale en staatsrechtbanken gevestigd in Santa Clara County, Californië, V.S., om eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit deze Voorwaarden te beslechten. ENIGE OORZAAK OF CLAIM DIE U MET BETREKKING VAN DEZE VOORWAARDEN, DE WEBSITE OF DE INHOUD OF DIENSTEN HEEFT MOETEN BINNEN ZES (6) MAANDEN BEGINNEN NADAT DE CLAIM OF OORZAAK IS ONTSTAAN OF DE CLAIM OF OORZAAK ZAL VERJAARD ZIJN.

De Website word beheerd vanuit de Verenigde Staten van Amerika en is gericht aan inwoners van de Verenigde Staten. Diegenen die voor toegang tot de Website kiezen van locaties buiten de Verenigde Staten doen dit op eigen initiatief, en zijn verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten wanneer deze toepasselijk zijn. ChatRandom beweert niet dat de Website, Inhoud of Diensten geschikt zijn voor landen anders dan de Verenigde Staten van Amerika. ChatRandom behoudt het recht om de beschikbaarheid van de Website naar eigen goeddunken en op elk moment te beperken aan elk persoon, geografisch gebied of rechtsgebied.

17) Overmacht

ChatRandom is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming van Diensten als gevolg van zaken die redelijker wijs buiten haar controle staan of onvoorziene omstandigheden zoals daden van natuur of God, brand, overstroming, aardbeving, ongelukken, stakingen, oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, het falen of verstoren van diensten van dragers (inclusief maar niet beperkt tot de beperking van internetserviceleveranciers of webhosts) of nutsbedrijven, tekorten van transportfaciliteiten, brandstof, energie, arbeid of materialen.

18) Vermogen om Gebruiksvoorwaarden te Accepteren

U verklaart en garandeert tenminste 18 jaar oud te zijn (of in rechtsgebieden waar 18 jaar niet de meerderjarige leeftijd is om contracten af te sluiten, tenminste de leeftijd van een meerderjarige in uw rechtsgebied), of een geëmancipeerde minderjarige, of een wettelijke ouder of voogd bent, volledig in staat en bevoegd bent om aan de voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties te voldoen zoals die in deze Voorwaarden staan en zal zich aan deze Voorwaarden houden. U erkent dat wij u een redelijke mogelijkheid hebben gegeven om deze Voorwaarden te bekijken en dat u met deze Voorwaarden akkoord bent gegaan.

19) Diversen

Deze Voorwaarden en het Privacybeleid en alle andere juridische mededelingen die door ChatRandom gepubliceerd zijn en hier uiteen zijn gezet geldt als een volledige overeenkomst tussen u en ChatRandom met betrekking tot het onderwerp. Indien enige bepaling van de Voorwaarden of het Privacybeleid door een rechtbank ongeldig wordt geacht, gaan de partijen toch akkoord met de bedoelingen van de partijen zoals aangegeven in Voorwaarden en het Privacybeleid en derhalve zullen de Voorwaarden en het Privacybeleid volledig van kracht blijven. Rubrieken worden alleen gebruikt voor referentie en definiëren, beperken, construeren of beschrijven op geen enkele manier de omvang van de een dergelijke sectie. Het nalaten van ChatRandom om met respect te handelen wanneer u of anderen niet weten te voldoen aan de Voorwaarden of het Privacybeleid betekent niet dat er wordt afgezien van het recht tot handelen met betrekking tot latere, soortgelijke zaken. U mag niet deze Voorwaarden, het Privacybeleid of uw rechten en plichten genoemd onder deze Voorwaarden en het Privacybeleid toewijzen, overdragen, in sublicentie geven of delegeren zonder de schriftelijke toestemming van ChatRandom. Elke opdracht, overdracht, sublicentie of delegatie die in strijd is met deze bepaling is nietig. Er zijn geen begunstigden met betrekking to deze Voorwaarden of het Privacybeleid.

20) Vragen?

Zend alle vragen die u heeft met betrekking tot deze Voorwaarden, technische vragen, problemen met de Website, rapportages met betrekking tot het schenden van deze Voorwaarden, reacties of suggesties naar ons ondersteuningsteam. U kunt hier klikken om contact met ons op te nemen.
Volg Ons: