Dit document is geschreven en moet worden geïnterpreteerd in de Engelse taal. Het document wordt alleen voor uw gemak in een andere taal dan het Engels aangeboden.

Kennisgeving betreffende geschillenbeslechting: Deze overeenkomsten bevatten bepalingen die bepalen hoe claims u en wij kunnen hebben tegen elkaar zijn opgelost (Zie arbitrage hieronder), met inbegrip van een overeenkomst en de verplichting om bemiddelen geschillen, die zal vereisen dat u in te dienen claims die u hebt tegen ons om bindende arbitrage. Lees de arbitragebepaling in deze overeenkomst, omdat het uw rechten in het kader van deze overeenkomst beïnvloedt.

Chatrandom voorwaarden-van-gebruik overeenkomst

Laatste update: May 1, 2019

Aanvaarding van de overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden overeenkomst wordt gesloten tussen u en cogroep Limited, een naamloze vennootschap opgericht volgens de wetten van Engeland en Wales ("bedrijf", "wij" of "ons"). De volgende voorwaarden, samen met alle documenten die zij uitdrukkelijk op te nemen door middel van verwijzing (gezamenlijk, deze "overeenkomst"), regelen uw toegang tot en het gebruik van de interactieve chat en camera streaming service via de website van het bedrijf gelegen op Chatrandom.com (de "website") en de mobiele applicatie van het bedrijf (gezamenlijk, "Chatrandom"), met inbegrip van alle inhoud, functionaliteit en diensten aangeboden op of via Quackle (de "diensten"), hetzij als een gast of een geregistreerde gebruiker.

Lees deze Overeenkomst aandachtig door voordat u Chatrandom gaat gebruiken. Door het downloaden van de mobiele applicatie, toegang tot het gebruik van de website, het gebruik van de dienst, of te klikken om te accepteren of akkoord te gaan met deze overeenkomst wanneer deze optie beschikbaar wordt gesteld aan u, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn en zich te houden aan deze overeenkomst en onze aanvaardbare Gebruik beleid ("AUP"). Als u niet wilt akkoord gaan met deze overeenkomst of de AUP, moet u geen toegang of gebruik Chatrandom.

Chatrandom wordt aangeboden en beschikbaar voor gebruikers die zijn 18-jaar oud of ouder. Door gebruik te maken van Chatrandom, staat u dat u meerderjarig bent om een bindend contract met het bedrijf te vormen en aan alle voorgaande geschiktheidsvereisten te voldoen. Als u niet aan al deze eisen voldoet, mag u geen toegang krijgen tot Chatrandom.

Wijzigingen in de overeenkomst

Wij kunnen deze overeenkomst van tijd tot tijd herzien en actualiseren naar eigen goeddunken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht wanneer we ze plaatsen en toepassen op alle toegang tot en het gebruik van Chatrandom achteraf. Wijzigingen in de bepalingen inzake geschillenbeslechting die zijn vermeld in het toepasselijk recht en de jurisdictie , zijn echter niet van toepassing op geschillen waarvoor de partijen feitelijke kennisgeving hebben op of vóór de datum waarop de wijziging is geplaatst op Chatrandom.

Uw voortgezet gebruik van Chatrandom na de terbeschikkingstelling van de herziene overeenkomst betekent dat u akkoord gaat met de wijzigingen. U wordt verwacht dat deze webpagina regelmatig te controleren, zodat u zich bewust bent van eventuele wijzigingen, omdat ze bindend zijn voor jou.

Toegang tot Chatrandom en account beveiliging

We kunnen intrekken of wijzigen Chatrandom, en alle diensten of materiaal dat wij leveren op Chatrandom, naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook een deel van Chatrandom niet beschikbaar is op enig moment of voor enige periode. Van tijd tot tijd, kunnen wij toegang tot geheel of een deel van Chatrandom aan gebruikers, met inbegrip van geregistreerde gebruikers beperken.

U bent verantwoordelijk voor:

 • Het maken van alle regelingen die nodig zijn voor u om toegang te hebben tot Chatrandom.

 • Ervoor zorgen dat alle personen die toegang hebben tot Chatrandom via uw Internet verbinding zich bewust zijn van deze overeenkomst en eraan voldoen.

Om toegang te krijgen tot Chatrandom of een aantal van de middelen die het biedt, kan u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde van uw gebruik van Chatrandom dat alle informatie die u aan ons verstrekt volledig is. U erkent dat alle informatie die u verstrekt om te registreren bij Chatrandom of anderszins, onder meer door het gebruik van interactieve functies op Chatrandom, wordt beheerst door ons Privacybeleid, en u stemt in met alle acties die wij nemen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met onze Privacy Policy.

Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of ervan voorziet, moet u die informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan een andere persoon of entiteit bekendmaken. U erkent ook dat uw account persoonlijk is voor u en zal geen andere persoon met toegang tot Chatrandom of gedeelten ervan met behulp van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U brengt ons onmiddellijk op de hoogte van ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U zult ook ervoor zorgen dat u zich afmeldt bij uw account aan het einde van elke sessie. U moet met name voorzichtig zijn wanneer u uw account opent vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke gegevens niet kunnen bekijken of registreren.

Wij hebben het recht om om het even welke gebruikersbenaming, wachtwoord, of andere identificatie, of door u gekozen of door ons, op elk ogenblik naar eigen goeddunken voor om het even welke of geen reden onbruikbaar te maken, met inbegrip van als, naar onze mening, u om het even welke bepaling van deze overeenkomst hebt geschonden.

Intellectuele-eigendomsrechten

Chatrandom en de volledige inhoud, functies en functionaliteit (met inbegrip van alle informatie, software, tekst, displays, beelden, video en audio, en het ontwerp, de selectie en de rangschikking ervan) zijn eigendom van het bedrijf, haar licentiegevers, of andere aanbieders van die materiaal en zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, en andere intellectuele eigendom of eigendomsrechten wetten.

Deze overeenkomst laat u toe om Chatrandom te gebruiken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag het materiaal op Chatrandom niet reproduceren, distribueren, wijzigen, afgeleide werken van, publiekelijk weergeven, publiekelijk uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of verzenden op een van de volgende manieren:

 • Uw computer kan tijdelijk kopieën van deze materialen opslaan in het RAM-geheugen dat inherent is aan uw toegang tot en het bekijken van deze materialen.

 • U bestanden opslaan die automatisch in de cache worden opgeslagen door uw webbrowser om de weergavefuncties te verbeteren.

 • U mag één exemplaar van een redelijk aantal pagina's van de website afdrukken of downloaden voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik en niet voor verdere reproductie, publicatie of distributie.

 • U één exemplaar van de Chatrandom mobiele applicatie downloaden naar uw mobiele apparaat uitsluitend voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan onze gebruiksrechtovereenkomst voor deze toepassingen.

 • Als we bieden sociale media functies met bepaalde inhoud, u deze acties als zijn ingeschakeld door deze functies.

U mag niet:

 • Wijzig kopieën van materialen van Chatrandom.

 • Gebruik illustraties, Foto's, video-of audiofragmenten of afbeeldingen los van de begeleidende tekst.

 • Verwijder of wijzig enig auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten mededelingen van kopieën van materialen van Chatrandom.

U moet geen toegang tot of gebruik voor commerciële doeleinden een deel van Chatrandom of enige diensten of materialen die beschikbaar zijn via Chatrandom.

Als u afdrukken, kopiëren, wijzigen, downloaden of anderszins te gebruiken of een andere persoon met toegang tot een deel van Chatrandom in strijd met deze overeenkomst te bieden, uw recht om Chatrandom te gebruiken zal onmiddellijk eindigen en u moet, naar onze keuze, terug te keren of te vernietigen kopieën van de materialen die u hebt gemaakt. Geen rente in of aan Chatrandom of om het even welke inhoud op Chatrandom wordt overgebracht naar u, en alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden door de onderneming. Elk gebruik van Chatrandom niet uitdrukkelijk toegestaan door deze overeenkomst is een schending van deze overeenkomst en kunnen schenden auteursrecht, handelsmerk en andere wetten.

Handelsmerken

De bedrijfsnaam, de term Chatrandom®, het bedrijfslogo en alle gerelateerde namen, logo's, product-en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn servicemerken en handelsmerken van het bedrijf of haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers. U mag deze merken niet gebruiken zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf. Alle andere namen, logo's, product-en servicenamen, ontwerpen en slogans op Chatrandom zijn de dienstmerken en handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Verboden gebruik

U mag Chatrandom alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden en in overeenstemming met deze overeenkomst. U mag Chatrandom niet gebruiken:

 • Op enigerlei wijze dat de toepasselijke federale, staats-, nationale, lokale of internationale wetgeving of regelgeving (met inbegrip van eventuele wetten met betrekking tot de uitvoer van gegevens of software van en naar de VS of andere landen) schendt.

 • Om minderjarigen op enigerlei wijze te exploiteren, schade te berokkenen of te berokkenen door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, om persoonlijk identificeerbare informatie te vragen of anderszins.

 • Het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan de in deze overeenkomst of de AUP vermelde inhouds normen .

 • Het verzenden of aanschaffen van reclame-of promotiemateriaal zonder onze schriftelijke toestemming, met inbegrip van eventuele "junk mail", "Chain letter", "spam" of enige andere soortgelijke uitnodiging.

 • Het bedrijf, een werknemer van een bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit imiteren of proberen te imiteren (met inbegrip van e-mailadressen of gebruikersnamen die zijn gekoppeld aan een van de voorgaande).

 • Om deel te nemen aan een ander gedrag dat beperkt of remt het gebruik van iemand of genot van Chatrandom, of die, zoals bepaald door ons, kan schade toebrengen aan de onderneming of gebruikers van Chatrandom of hen blootstellen aan aansprakelijkheid.

Bovendien mag u niet:

 • Gebruik Chatrandom op een manier die zou kunnen uitschakelen, overbelasting, schade of aantasting van de site of interfereren met het gebruik van een andere partij van Chatrandom, met inbegrip van hun vermogen om deel te nemen in real-time activiteiten via Chatrandom.

 • Gebruik een robot, Spider of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot Chatrandom voor enig doel, inclusief het monitoren of kopiëren van het materiaal op Chatrandom.

 • Gebruik een handmatig proces om te controleren of kopiëren van het materiaal op Chatrandom of voor enig ander ongeoorloofd doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 • Gebruik een apparaat, software of routine die interfereert met de goede werking van Chatrandom.

 • Introduceer alle virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen, of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.

 • Poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot, te verstoren, schade of verstoren van delen van Chatrandom, de server waarop Chatrandom is opgeslagen, of een server, computer of database aangesloten op Chatrandom.

 • Aanval Chatrandom via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde Denial-of-service aanval.

 • Anders proberen te bemoeien met de goede werking van Chatrandom.

Bijdragen van de gebruiker

Chatrandom bevat chat en andere interactieve functies (gezamenlijk, "interactieve diensten") die gebruikers in staat stellen om te posten, in te dienen, te publiceren, weer te geven, of te verzenden naar andere gebruikers of andere personen ("post") inhoud of materialen (gezamenlijk, " De bijdragen van de gebruiker") op of door Chatrandom.

Alle bijdragen van de gebruiker moeten voldoen aan de in deze overeenkomst en in de AUP vermelde inhouds normen.

Elke gebruiker bijdrage die u post naar Chatrandom zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-merkgebonden. Door het verstrekken van een gebruiker bijdrage op Chatrandom, u verleent ons en onze filialen en dienstverleners, en elk van hun en onze respectieve licentiehouders, opvolgers, en wijst een licentie voor het gebruik, reproduceren, wijzigen, uitvoeren, weergeven, distribueren en anderszins openbaar te maken aan derden enige bijdrage van de gebruiker voor enig doel, tenzij anders is bepaald in ons privacybeleid.

U staat dat:

 • U bezit of controleert alle rechten in en aan de gebruikersbijdragen en heeft het recht om de hierboven verleende vergunning aan ons en onze filialen en dienstverleners, en elk van hun en onze respectieve vergunninghouders, opvolgers te verlenen, en wijst toe.

 • Al uw gebruikersbijdragen doen en zullen voldoen aan deze overeenkomst.

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle bijdragen van de gebruiker die u verzendt of bij te dragen, en u, niet het bedrijf, de volledige verantwoordelijkheid voor die inhoud, met inbegrip van de rechtmatigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid.

Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk aan enige derde partij, voor de inhoud of de nauwkeurigheid van om het even welke gebruikersbijdragen die door u of een andere Chatrandom gebruiker worden gepost.

Toezicht en handhaving; Beëindiging

We kunnen:

 • Verwijder of weiger om de bijdragen van de gebruiker voor om het even welke of geen reden in onze enige discretie te posten.

 • Neem elke actie met betrekking tot elke bijdrage van de gebruiker die wij nodig of gepast achten naar eigen goeddunken, met inbegrip van als we geloven dat deze bijdrage van de gebruiker in strijd met deze overeenkomst, met inbegrip van de inhoud normen, schendt de AUP, schendt elk intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit, bedreigt de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Chatrandom of het publiek, of kan aansprakelijkheid voor het bedrijf creëren.

 • Passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van verwijzing naar de rechtshandhaving, voor illegaal of ongeoorloofd gebruik van Chatrandom.

 • Uw toegang tot alle of een deel van Chatrandom te beëindigen of op te schorten voor enige of geen reden, inclusief schending van deze overeenkomst of de AUP.

We zullen volledig samenwerken met alle wetshandhavingsinstanties of gerechtelijk bevel verzoeken of sturen ons naar de identiteit of andere informatie van iedereen die het plaatsen van materialen op of via Chatrandom openbaar te maken. U onthoudt de onderneming en haar gelieerde ondernemingen, licentiehouders en dienstverleners van alle claims die voortvloeien uit enige actie van een van de voorgaande partijen tijdens of genomen als gevolg van onderzoeken door deze partijen of wetten handhavingsautoriteiten.

We verbinden ons echter niet om materiaal te bekijken voordat het op Chatrandom wordt geplaatst en kunnen niet garanderen dat aanstootgevend materiaal snel wordt verwijderd nadat het is gepost. Dienovereenkomstig, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige actie of INACTIE met betrekking tot transmissies, communicatie, of inhoud die door een gebruiker of derde partij. Wij hebben geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens iedereen voor de prestaties of niet-uitvoering van de activiteiten beschreven in deze sectie.

Inhouds normen

Deze inhouds normen en die vermeld in de AUP zijn van toepassing op alle gebruikersbijdragen en het gebruik van interactieve diensten. Gebruikersbijdragen moeten in hun geheel voldoen aan alle van toepassing zijnde federale, staats-, nationale, lokale en internationale wet-en regelgeving. Gebruikersbijdragen mogen niet:

 • Bevatten materiaal dat lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, beledigend, kwetsend, intimiderend, gewelddadig, haatdragend, inflammatoire, of anderszins verwerpelijk.

 • Seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid, of leeftijd te bevorderen.

 • Inbreuk maken op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van andere personen.

 • Schenden van de wettelijke rechten (met inbegrip van de rechten van publiciteit en privacy) van anderen of bevatten enig materiaal dat aanleiding kan geven tot een burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid krachtens de toepasselijke wet-en regelgeving of dat anders kan worden in strijd met deze overeenkomst en onze Privacy Policy.

 • Elke persoon kan bedriegen.

 • Elke onwettige activiteit te promoten, of te bepleiten, te bevorderen, of te helpen een onrechtmatige daad.

 • Oorzaak ergernis, ongemak, of onnodige angst of waarschijnlijk te verstoren, verlegenheid, alarm, of ergeren een andere persoon.

 • Imiteren een persoon, of verkeerd uw identiteit of affiliatie met een persoon of organisatie.

 • Betrek commerciële activiteiten of verkoop, zoals wedstrijden, sweepstakes, en andere verkoopbevordering, ruilhandel, of reclame.

 • Geef de indruk dat ze afkomstig zijn van of worden onderschreven door ons of een andere persoon of entiteit, indien dit niet het geval is.

Schending van het auteursrecht

Als u van mening bent dat gebruikersbijdragen uw auteursrecht schenden, raadpleegt u ons auteursrechtbeleid voor instructies over het verzenden van een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht. Het is het beleid van de onderneming om de gebruikersaccounts van herhaalde inbreukmakers te beëindigen.

Vertrouwen op informatie geplaatst

De op of via Chatrandom aangeboden informatie wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. Wij maken geen garantie over de nauwkeurigheid, volledigheid, of het nut van deze informatie. Elke afhankelijkheid die u op die informatie is strikt op eigen risico. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortvloeien uit enig vertrouwen geplaatst op deze materialen door u of een andere bezoeker van Chatrandom, of door iedereen die kan worden geïnformeerd over een van de inhoud ervan.

Chatrandom bevat inhoud die door derden, met inbegrip van materialen die door andere gebruikers en derden licentiegevers, syndicaten, aggregators, of Reporting Services. Alle verklaringen of meningen in deze materialen, en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud, andere dan de inhoud die door het bedrijf, zijn uitsluitend de adviezen en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die deze materialen. Deze materialen geven niet noodzakelijkerwijs het advies van het bedrijf weer. Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk aan u of een derde partij, voor de inhoud of de nauwkeurigheid van materialen verstrekt door derden.

Wijzigingen in Chatrandom

We kunnen de inhoud van Chatrandom van tijd tot tijd bijwerken, maar de inhoud ervan is niet noodzakelijkerwijs volledig of up-to-date. Elk van het materiaal op Chatrandom kan verouderd zijn op een bepaald moment, en we zijn niet verplicht om dat materiaal te actualiseren.

Informatie over u en uw bezoeken aan Chatrandom

Alle informatie die we verzamelen over Chatrandom is onderworpen aan onze Privacy Policy. Door het gebruik van Chatrandom, stemt u in met alle acties die door ons met betrekking tot uw gegevens in overeenstemming met de privacy policy.

Online aankopen

Terugkerende facturering. Door uw VIP-lidmaatschap te starten en een betalingsmethode te verstrekken of aan te wijzen, machtigt u onze geautoriseerde betalingsverwerker om u de VIP contributie in rekening te brengen tegen het tarief van kracht wanneer u zich oorspronkelijk aanmeldde, en eventuele andere kosten die u kan oplopen in verband met uw gebruik van Chatrandom, zoals belastingen of mogelijke transactiekosten. Uw VIP-lidmaatschap zal blijven voor de duur van de initiële termijn die u selecteert, en, aan het einde van uw prepaid initiële termijn, zal het automatisch verlengen voor extra prepaid perioden van dezelfde lengte. U moet uw VIP-lidmaatschap annuleren voordat het wordt vernieuwd om te voorkomen dat de lidmaatschapskosten van de volgende termijn worden gefactureerd aan uw betalingsmethode. Uw account wordt automatisch in rekening gebracht tegen de tarieven die van kracht zijn op het moment dat u zich oorspronkelijk heeft aangemeld.

Prijswijzigingen. Wij kunnen de tarifering voor onze dienst of om het even welke componenten van het op om het even welke manier en op elk ogenblik aanpassen aangezien wij naar onze eigen goeddunken kunnen bepalen.

Factureringscyclus. De VIP contributie voor onze service zal worden gefactureerd aan het begin van het betalende deel van uw lidmaatschap en elke facturering cyclus achteraf, zoals aangegeven op de betaling pagina op het moment van de eerste aankoop, totdat u uw lidmaatschap te annuleren.

Facturering geschillen. Als u denkt dat wij u in fout hebben gebracht, moet u ons of onze geautoriseerde betalingsverwerker schriftelijk op de hoogte stellen uiterlijk 30 dagen nadat u de factuurverklaring heeft ontvangen waarin de fout voor het eerst is verschenen. Als u binnen deze termijn van 30 dagen niet op de hoogte wordt gesteld, doet u afstand van eventuele betwiste kosten. U dient eventuele facturerings geschillen schriftelijk in te dienen via het contactformulier of door contact op te nemen met onze geautoriseerde payment processor direct op https://cs.segpay.com/. Vermeld een gedetailleerde beschrijving van de aard en het bedrag van de betwiste kosten. We zullen eventuele fouten in een wetsvoorstel corrigeren en deze toevoegen of crediteren tegen uw toekomstige betalingen.

Geen restitutie. Betalingen zijn niet-restitueerbaar en er zijn geen restituties of kredieten voor gedeeltelijk gebruikte perioden, behalve dat we een terugbetaling kunnen goedkeuren in de vorm van een krediet op verzoek als uitzonderlijke omstandigheden bestaan. Als u denkt dat uitzonderlijke omstandigheden bestaan, neem dan contact met ons op en leg de omstandigheden die u gelooft verdient een restitutie. Wij maken geen belofte dat wij u een terugbetaling zullen geven. Als wij u een terugbetaling geven, zullen wij de terugbetaling in de vorm van vrije diensten of een krediet aan de betalingsmethode uitgeven u voor uw aankoop gebruikte; Wij zullen geen restituties in de vorm van contant geld of te controleren. Het verstrekken van een restitutie in een geval geeft u geen recht op een terugbetaling in de toekomst voor soortgelijke gevallen; evenmin verplichten wij ons om in de toekomst, onder geen enkele omstandigheid, restituties te verstrekken.

Annulering. U uw VIP-lidmaatschap op elk gewenst moment annuleren en u blijft toegang hebben tot de voordelen van het VIP-lidmaatschap door het einde van uw factureringscyclus. Om uw VIP-lidmaatschap te annuleren, klikt u op "mijn account" en vervolgens op "lidmaatschap annuleren". Neem contact op met onze Afdeling factureringsondersteuning als u hulp nodig hebt bij het annuleren van uw lidmaatschap.

Linken naar Chatrandom en Social media functies

U een link naar onze homepage, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en geen schade toebrengt aan onze reputatie of gebruik maken van het, maar je moet niet een link op een manier die suggereert elke vorm van vereniging , goedkeuring of bevestiging van onze kant zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Chatrandom kan voorzien in bepaalde sociale media functies die u toelaten om:

 • Link van uw eigen of bepaalde websites van derden om bepaalde inhoud op Chatrandom.

 • Stuur e-mails of andere communicatie met bepaalde inhoud, of links naar bepaalde inhoud, op Chatrandom.

 • Veroorzaken beperkte gedeelten van de inhoud op Chatrandom worden weergegeven of lijken te worden weergegeven op uw eigen of bepaalde websites van derden.

U mag deze functies uitsluitend gebruiken zoals deze door ons worden verstrekt en uitsluitend met betrekking tot de inhoud die ze worden weergegeven met en anderszins in overeenstemming met eventuele aanvullende voorwaarden die wij bieden met betrekking tot deze functies. Onder voorbehoud van het voorgaande, mag u niet:

 • Een link instellen vanaf een website die niet door u is eigendom.

 • Zorg ervoor dat de website of delen ervan worden weergegeven of lijken te worden weergegeven door bijvoorbeeld framing, Deep linking of in-line koppeling, op een andere site.

 • Link naar een deel van de website anders dan de homepage.

 • Anders nemen enige actie met betrekking tot de materialen op deze website die strijdig is met enig ander deel van deze overeenkomst.

De website van waaruit u een koppeling maakt, of waarop u bepaalde inhoud toegankelijk maken, moet in alle opzichten voldoen aan de inhouds normen die in deze overeenkomst en de AUP zijn vermeld.

U zal samenwerken met ons in het veroorzaken van een ongeoorloofde framing of linken onmiddellijk te stoppen. Wij behouden ons het recht voor om de link toestemming zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Wij kunnen alle sociale media functies en eventuele links op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving in onze discretie.

Links van Chatrandom

Als Chatrandom links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden verstrekt, zijn deze links alleen beschikbaar voor uw gemak. Dit omvat links in advertenties, met inbegrip van banner advertenties en gesponsorde links. We hebben geen controle over de inhoud van deze sites of middelen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van hen. Als u besluit om toegang te krijgen tot een van de websites van derden gekoppeld aan Chatrandom, doet u dit volledig op eigen risico en onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden voor deze websites.

Geografische beperkingen

De eigenaar van Chatrandom is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Wij stellen geen eisen dat Chatrandom of om het even welk van zijn inhoud toegankelijk of aangewezen buiten het Verenigd Koninkrijk is. Toegang tot Chatrandom kan niet legaal zijn door bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u toegang Chatrandom van buiten het Verenigd Koninkrijk, doet u dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetten.

Garantie disclaimers

U begrijpt dat we niet kunnen en niet garanderen of garandeert dat bestanden die beschikbaar zijn voor het downloaden van het internet of Chatrandom vrij zal zijn van virussen of andere destructieve code. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van voldoende procedures en checkpoints om te voldoen aan uw specifieke eisen voor anti-virus bescherming en nauwkeurigheid van de gegevensinput en output, en voor het handhaven van een middel buiten Chatrandom voor elke reconstructie van een verloren gegane gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde Denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander merkgebonden materiaal kan infecteren door uw gebruik van Chatrandom of diensten of voorwerpen verkregen via Chatrandom of om uw downloaden van enig materiaal geplaatst op, of op een website gekoppeld.

Uw gebruik van Chatrandom, de inhoud ervan, en alle diensten of items verkregen via Chatrandom is op eigen risico. Chatrandom, de inhoud ervan, en alle diensten of items verkregen via Chatrandom worden geleverd "as is" en "as available", zonder enige garantie van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet. Noch het bedrijf, noch enige persoon verbonden aan het bedrijf is het maken van enige garantie of vertegenwoordiging met betrekking tot de volledigheid, veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid, of de beschikbaarheid van Chatrandom. Noch het bedrijf, noch iemand in verband met het bedrijf vertegenwoordigt of garandeert dat Chatrandom, de inhoud ervan, of diensten of items verkregen via Chatrandom zal worden nauwkeurig, betrouwbaar, foutloos, of ononderbroken, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd, dat Chatrandom of de server die het beschikbaar stelt zijn vrij van virussen of andere schadelijke componenten, of dat Chatrandom of diensten of items verkregen via Chatrandom anders zal voldoen aan uw behoeften of verwachtingen.

Het bedrijf wijst alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, statutair of anderszins, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreukmakendheid, en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het voorgaande heeft geen invloed op garanties die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal het bedrijf, haar gelieerde ondernemingen, of hun licentiegevers, dienstverleners, werknemers, agenten, functionarissen of bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, onder enige juridische theorie, die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik, of onvermogen om te gebruiken, Chatrandom, elke inhoud op Chatrandom, of enige diensten of items verkregen via Chatrandom, met inbegrip van enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolgschade of bestraffing, met inbegrip van lichamelijk letsel, pijn en lijden, emotionele nood, verlies van inkomsten, verlies van winst, verlies van zaken of verwachte besparingen, verlies van gebruik, verlies van goodwill, verlies van gegevens, en of veroorzaakt door onrechtmatige daad (met inbegrip van achteloosheid), contractbreuk, of anders, zelfs als te voorzien.

In de ruimste mate bepaald door de wet, in geen geval zal de collectieve aansprakelijkheid van de vennootschap en haar dochterondernemingen en filialen, en hun licentiegevers, dienstverleners, werknemers, agenten, functionarissen en bestuurders, aan een partij (ongeacht de vorm van de actie, of het nu in contract, onrechtmatige daad, of anderszins) hoger is dan de meer van $250 of het bedrag dat u hebt betaald aan het bedrijf voor de toepasselijke dienst in de laatste drie maanden van waaruit de aansprakelijkheid ontstond.

De hierboven uiteengezette aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing op aansprakelijkheid die voortvloeit uit onze grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag of overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door producten die u via de site hebt aangeschaft.

Schadeloosstelling

U zult het bedrijf, haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers en dienstverleners, en haar en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, contractanten, agenten, licentiegevers, leveranciers, opvolgers, en rechtverkrijgenden van en tegen elke claims, passiva, schade, vonnissen, Awards, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze overeenkomst of de AUP of uw gebruik van Chatrandom, met inbegrip van uw gebruiker Bijdragen, elk gebruik van de inhoud, diensten en producten van Chatrandom anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze overeenkomst of de AUP of uw gebruik van enige informatie verkregen uit Chatrandom.

Toepasselijk recht en jurisdictie

British Virgin Islands wet regelt alle aangelegenheden met betrekking tot Chatrandom en deze overeenkomst en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met het (in elk geval, met inbegrip van niet-contractuele geschillen of claims) zonder uitvoering te geven aan een keuze of conflict van het recht bepaling of regel (hetzij van de Britse Maagdelijke Eilanden of een andere jurisdictie).

Elke rechtszaak, actie, of procedure die voortvloeien uit, of in verband met deze overeenkomst of Chatrandom niet onderworpen aan arbitrage zal uitsluitend worden ingesteld in de rechtbanken van de Britse Maagdeneilanden gelegen in Road Town, Tortola, hoewel we kunnen brengen elk pak, actie, of tegen u te werk te gaan voor schending van deze overeenkomst in uw land van verblijf of een ander relevant land. U doet afstand van alle bezwaren tegen de uitoefening van de jurisdictie over u door deze rechtbanken en op locatie in deze rechtbanken.

Arbitrage-Lees de volgende clausule zorgvuldig-het kan aanzienlijke invloed hebben op uw wettelijke rechten, met inbegrip van uw recht om een rechtszaak in de rechtbank bestand

Naar eigen goeddunken van de onderneming kan het nodig zijn dat u een geschil indient dat voortkomt uit of verband houdt met deze overeenkomst, de AUP of het gebruik van Chatrandom tot definitieve en bindende arbitrage met arbitrage Resolution Services, Inc. (ARS). De partijen zullen zich houden aan alle regels van ARS zoals gevonden in hun website op www.arbresolutions.com. Als ARS niet beschikbaar is, dan zullen de partijen aan bindende arbitrage voor het BVI internationale Arbitragecentrum in overeenstemming met zijn regels en procedures voor het beleid van arbitrage voorleggen. De arbiter, en niet een federaal, staat, nationaal. of de lokale rechtbank of het Agentschap, zal exclusieve bevoegdheid hebben om alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, afdwingbaarheid, of de vorming van deze overeenkomst, met inbegrip van elke claim dat alle of een deel van deze overeenkomst nietig of nietig is op te lossen. De arbitrage zal in de Engelse taal worden uitgevoerd. Elke partij zal verantwoordelijk zijn voor het betalen van eventuele indiening, administratieve en arbiter vergoedingen in verband met de arbitrage. De arbiter kan verlenen ongeacht de vrijstelling die beschikbaar zou zijn in een rechtbank of in het eigen vermogen, behalve dat de arbiter niet mag bestraffende of exemplarische schadevergoeding, of schadevergoeding anders beperkt of uitgesloten in deze overeenkomst. De arbiter de prijs zal omvatten de kosten van arbitrage, redelijke juridische kosten, en redelijke kosten voor deskundige en andere getuigen. Indien een partij niet betaalt een Award, kan de gunning worden omgezet in het vonnis in een rechtbank van bevoegde jurisdictie. Tenzij vereist door de wet, noch een partij, noch een arbiter zal onthullen het bestaan, de inhoud, of de resultaten van een arbitrage in het kader van deze overeenkomst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen.

Afwijking van klasse-actie

Alle claims die voortkomen uit of verband houden met deze overeenkomst, de AUP of Chatrandom moeten worden gebracht in de individuele hoedanigheid van de partijen, en niet als eiser of lid van de klasse in een vermeende klasse of representatieve procedure, en, tenzij we anders schriftelijk overeenkomen, de arbiter mag niet meer dan een persoon claims te consolideren.

Beperking op tijd tot dossier claims

Om het even welke oorzaak van actie of eis u kan voortvloeien uit of met betrekking tot deze overeenkomst, AUP, of Chatrandom moet binnen één jaar worden begonnen nadat de oorzaak van actie toekomt, anders, dat de oorzaak van actie of eis permanent wordt versperd.

Afstand en scheidbaarheid

Geen ontheffing door de vennootschap van een termijn vermeld in deze overeenkomst zal worden geacht een verdere of voortdurende afstand van die termijn of een afstand doen van een andere termijn, en elke tekortkoming van de vennootschap om een recht of bepaling in het kader van deze overeenkomst te doen gelden zal geen verklaring van afstand van die rig HT of bepaling.

Indien een bepaling van deze overeenkomst wordt gehouden door een rechtbank of een ander tribunaal van bevoegde jurisdictie ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar om welke reden dan ook, zal deze bepaling worden geëlimineerd of beperkt tot de minimale mate, zodat de overige bepalingen van deze overeenkomst zal volledig van kracht blijven.

California gebruikers en bewoners

Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid is opgelost, u contact opnemen met de eenheid klacht bijstand van de afdeling van de consumentendiensten van de California Department of Consumer Affairs schriftelijk op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Californië 95834 of telefonisch op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.

Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst en de AUP vormen de volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf betreffende Chatrandom en de diensten en vervangt alle vroegere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen, en garanties, zowel geschreven en mondeling, met betrekking tot Chatrandom en de diensten. Aanvullende voorwaarden kunnen ook van toepassing zijn op specifieke gedeelten, services of functies van Chatrandom. Al deze aanvullende voorwaarden worden door deze verwijzing in deze overeenkomst opgenomen.

Feedback

We raden u aan feedback te geven over Chatrandom. Maar we zullen niet behandelen als vertrouwelijk elke suggestie of idee die je geeft, en niets in deze overeenkomst zal beperken ons recht om te gebruiken, profiteren van, openbaar te maken, publiceren, of anderszins te exploiteren feedback, zonder betaling aan jou.

Engelse taal

Het bedrijf stelde deze overeenkomst in de Engelse taal voor. Alle aangeboden vertalingen zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak. Geen vertaling in een andere taal zal worden gebruikt om deze overeenkomst te interpreteren of te construeren. Alle diensten, ondersteuning, mededelingen, benamingen, specificaties en mededelingen zullen in het Engels worden verstrekt.

Uw opmerkingen en zorgen

Alle kennisgevingen van inbreuk op het auteursrecht moeten worden toegezonden aan de auteursrechtagent die in ons auteursrechtbeleid is aangewezen op de wijze en met de middelen die daarin zijn vermeld.

Alle andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning, en andere mededelingen met betrekking tot Chatrandom moet worden gericht aan: [email protected].