Chatrandom Gebruiksvoorwaarden

Laatst herzien op: 12/04/2018

Er kan gebruik gemaakt worden van de Diensten door diegenen die de mobiele applicatie hebben gedownload, geregistreerd account of degenen die anders toegang hebben tot deze Diensten, ongeacht uw toegangsmogelijkheden, erkent u dat uw gebruik afhankelijk is van uw naleving van alle voorwaarden, bepalingen en alle beleidsregels, inclusief het privacy- en factureringsbeleid dat hierin door verwijzing is opgenomen (de " Gebruiksvoorwaarden").

DOOR DE MOBIELE APPLICATIE TE DOWNLOADEN, DE WEBBROWSER APPLICATIE TE OPENEN OF GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN VAN DEZE DIENSTEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U GEBONDEN BENT AAN DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN.

ALS U NIET GEBONDEN WILT ZIJN DOOR DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN, STOP DAN NU DIRECT MET HET GEBRUIK. UW RECHTSMIDDEL VOOR ONTEVREDENHEID OVER DE CONTENT OF ANDERE INFORMATIE BESCHIKBAAR OP OF VIA DEZE SITE, IS OM TE STOPPEN DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN. UW OVEREENKOMST MET ONS BETREFFENDE DE NALEVING VAN DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN GAAT ONMIDDELLIJK IN ZODRA UW ONZE DIENSTEN GEBRUIKT.

ACCEPTANCE OF THESE TERMS REQUIRES USERS TO FOLLOW OUR ACCEPTABLE USE POLICY, AS DISCUSSED BELOW. OUR ACCEPTABLE USE POLICY MAKES CLEAR THAT THERE IS NO TOLERANCE FOR OBJECTIONABLE CONTENT OR ABUSIVE USERS, AS FURTHER DEFINED IN THE ACCEPTABLE USE SECTION.

Door gebruik te maken van deze Services, hetzij via Chatrandom, hetzij via een gelieerde website of applicatie, heeft u de gelegenheid gekregen om deze gebruiksvoorwaarden te lezen en gaat u ermee akkoord dat uw verdere gebruik in overeenstemming met de gepubliceerde richtlijnen en toepasselijke voorwaarden zal geschieden, inclusief het beleid voor aanvaardbaar gebruik met betrekking tot de content die u deelt via de dienst en alle activiteiten die verband houden met uw gebruik.

We behouden ons het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om deze Gebruikersvoorwaarden regelmatig te controleren en op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Als u deze Service blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u de gewijzigde gebruikersvoorwaarden accepteert en instemt met de naleving ervan.

Zoals gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden, omvatten verwijzingen naar onze "Partners" onze eigenaars, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, leveranciers, partners, sponsors en adverteerders, en omvatten (zonder beperking) alle partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren, en/of het leveren van deze service en/of de inhoud ervan.

Chatrandom DIENSTEN

Chatrandom biedt interactieve chat- en camerastreamingsdiensten aan gebruikers via haar eigen interactieve web- en mobiele appplatform toegankelijk voor Chatrandomgebruikers die akkoord zijn gegaan met de dan geldende gebruiksvoorwaarden, het factureringsbeleid en het privacybeleid via ondersteunde apparaten (het Chatrandom ] Platform ").

ONDERSTEUNDE APPARATEN

Voor de doeleinden van deze Overeenkomst betekent "Ondersteunende Apparaten" op het betreffende tijdstip van gebruik, de op dat moment gebruikte internetbrowser, mobiele telefoons en draadloze communicatie-apparaten die nu bekend of hierna zijn gemaakt met behulp van elke telecommunicatie-methode of -protocol dat nu bekend is of hierna is gecreëerd en dat vervolgens compatibel is met het Chatrandomplatform.

AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN ALS BINDENDE OVEREENKOMST

U, als gebruiker van deze Services, gaat akkoord en erkent:

 • 1) Dat u duidelijk op de hoogte bent gesteld dat u, om gebruik te maken van deze diensten, deze voorwaarden als bindende overeenkomst moet accepteren
 • 2) Dat u in de gelegenheid bent gesteld om deze Voorwaarden te controleren, en u hebt bevestigd dat u meerderjarig bent in het rechtsgebied waarin u woont en er geen wet- of regelgeving geldt in uw rechtsgebied die voorkomt dat u deze overeenkomst legaal kunt aangaan.
 • 3) Dat u een bevestigende actie heeft ondernomen om aan te geven dat u deze Voorwaarden accepteert als een bindend contract.
 • 4) Dat uw voortdurende Gebruik van deze Diensten uw aanvaarding van deze Voorwaarden als een bindende overeenkomst aantoont.

Voor zover Gebruikers een app Chatrandom kunnen downloaden, een gebruikersaccount kunnen maken of op een andere manier toegang kunnen krijgen tot het Chatrandom Platform, gaat de Gebruiker ermee akkoord en begrijpt er unieke identificatoren en en toestemmingen via hun ondersteunde apparaten zal vastleggen. Voor zover de gebruiker een manier krijgt om gedurende het proces iets te downloaden, te registreren of anderszins toegang kan krijgen tot dit platform, wordt verwezen naar hun aanvaarding ("Ik accepteer en ga akkoord dat ik gebonden ben door deze Algemene Voorwaarden en opgenomen beleidslijnen in mijn gebruik van het Chatrandomplatform.") Voor zover de Gebruiker gebruik kan maken van andere Diensten en Features, erkennen zij dat voor dergelijk gebruik vereist kan worden dat het factureringsbeleid en aanvullende kosten en voorwaarden zullen moeten worden geaccepteerd zoals ze zijn gepubliceerd, in het geval dat deze voorwaarden in strijd zijn met deze Overeenkomst, zal deze Overeenkomst leidend zijn.

Chatrandom KANALEN

Op basis van haar eigen technologie, software en knowhow (de Chatrandomtechnologie "), heeft Chatrandom de mogelijkheid om via het Chatrandomplatform (de Chatrandomkanaaldiensten") de toegang tot virtuele kanalen aan te passen, te beheren, te onderhouden en toegankelijk te maken aan Gebruikers van het Platform op voorwaarde dat zij zich houden aan het Beleid aanvaardbaar gebruik, Regels uiteengezet door externe dienstverleners en alle van toepassing zijnde wetten.

ACCOUNTBEVEILIGING

Voor zover u de mogelijkheid wordt geboden om een gebruikersaccount aan te maken, bent u als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account en voor alle uitspraken en handelingen of weglatingen die plaatsvinden door het gebruik van uw wachtwoord en account, inclusief eventuele kosten. Daarom moet u stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang krijgen tot uw wachtwoord en account. Chatrandom zal u nooit om uw wachtwoord vragen. U mag uw account niet overdragen of delen met anderen en wij behouden ons het recht voor om uw account onmiddellijk te beëindigen voor overtredingen van het beleid voor aanvaardbaar gebruik hieronder of voor overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Door uw account aan te maken machtigt u Chatrandom om u berichten over uw account te sturen. Dit kan promotiemateriaal en in sommige gevallen schermafbeeldingen of andere inhoud bevatten, waarbij de basis voor genomen acties wordt uitgelegd, waarover Chatrandom mag beslissen met betrekking tot uw account.

Alle Gebruikers worden erop gewezen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de persoonlijke instellingen op elk apparaat waarmee u toegang tot deze Diensten krijgt. Als u ervoor kiest de communicatie die u van Chatrandom ontvangt, te beperken, kunt u dit doen door de instellingen aan te passen voor zover dergelijke opties worden aangeboden aan u, of contact opnemen met Chatrandom zoals beschreven in ons Privacybeleid.

Gebruikers kunnen om welke reden dan ook hun account beëindigen of verwijderen, of hun abonnementinstellingen op elk moment aanpassen, inclusief tijdens een tijdelijke opschortingsperiode. De gebruiker is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn account, abonnementsinstellingen of gemaakte kosten. Chatrandom kan toestaan dat accounts die door de Gebruiker zelf zijn beëindigd of verwijderd opnieuw worden geactiveerd, ter beoordeling van Chatrandom.

Externe dienstverleners kunnen door Chatrandom worden gebruikt om toegang te krijgen tot diensten of features. Deze diensten worden aangeboden voor uw gemak en om deze Diensten naar behoren te kunnen leveren. Elk gebruik of toegang via een derde partij vereist dat u de voorwaarden en het beleid van externe leveranciers accepteert en naleeft. Koppelingen, features of door derden geleverde diensten zijn geen goedkeuring of garantie van die diensten. Alle voorwaarden en beleidsmaatregelen die door derden zijn vereist, blijven overeenkomsten tussen gebruiker en externe leveranciers.

Chatrandom CONTENT

Gebruikers blijven de eigenaren van de content die ze maken of uitvoeren. Bepaalde features en functionaliteiten van het Platform blijven het intellectuele eigendom van Chatrandom, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigen tekst, kopie, multimedia, grafische afbeeldingen, software, gegevens of andere informatie zoals uiteengezet op het Chatrandom Platform en zoals anderszins verstrekt door Chatrandom (gezamenlijk de inhoud van Chatrandom ").

LICENTIEVERLENING

Gebruikers zullen aan Chatrandom en aan haar Partners een exclusieve, onbeperkte wereldwijde licentie verlenen om de Content te gebruiken, verzenden en uitvoeren, die ze creëren of verzenden via het Platform met het doel de Diensten te leveren, waaruit het Chatrandom Platform bestaat. Dergelijk gebruik kan het gebruik van bepaalde Content omvatten, met inbegrip van maar niet beperkt tot video, afbeeldingen, geluidsopnamen of gelijkenissen van gebruikers in marketing- en reclamemateriaal, voor zover dat gebruik is toegestaan en geautoriseerd.

DEFINITIE VAN BEPAALDE TERMINOLOGIE

Aangezien Chatrandomdiensten Gebruikers op verschillende manieren toegang tot ons platform bieden - bijvoorbeeld via ons platform voor mobiele apps of vanuit browserinstanties die door Chatrandom of door externe partijen worden geleverd. We vinden het belangrijk om het beoogde juridische effect en gebruik van bepaalde terminologie binnen deze voorwaarden en beleidslijnen uit te leggen. Als er zich een conflict voordoet met betrekking tot de opgevatte betekenis van de volgende voorwaarden, is de betekenis die in dit gedeelte wordt toegekend leidend.

ACCOUNTS

Dit gebruik van de woorden "Accounts", "Toegang" of "Gebruik" kan door elkaar worden gebruikt om te gelden voor zowel geregistreerde gebruikers als niet-geregistreerde gebruikers die toegang hebben tot het platform, de toepassing of Chatrandomdiensten die op wat voor manier dan ook in deze Voorwaarden worden besproken. Tenzij anders aangegeven, kunnen deze voorwaarden van toepassing zijn op alle soorten gebruikers, tenzij er specifiek onderscheid tussen is gemaakt tussen de twee. In het privacybeleid van Chatrandom kunnen verschillen in account- of gebruikerstypen worden opgemerkt met betrekking tot de informatie die nodig is voor het leveren van het type dienst waartoe een gebruiker heeft verzocht.

BEOORDELING EN HERZIENING

Zoals hieronder besproken, kan de Chatrandomtechnologie, zoals ontwikkeld en beheerd door Chatrandom Toezichthouders, gebruikersactiviteiten controleren, hierin beschreven als "Beoordeling" of "Herziening" door gebruik te maken van een systeem van gepatenteerde, geautomatiseerde identificatie dat wordt ingeschakeld door een gerapporteerde activiteit te melden dat tegen deze communityrichtlijnen of algemene voorwaarden ingaat. Chatrandom is niet bedoeld om gebruikersactiviteit vooraf te screenen, de grootte en tijdelijke samenstelling van onze Gebruikers maken een dergelijke herziening of beoordeling onmogelijk of onpraktisch. In plaats daarvan vertrouwt Chatrandom op het gebruik van bedrijfseigen systemen, gebruikersgemeenschappen of verzoeken van gebruikers om toegang te krijgen tot bepaalde diensten en functies, om herziening of beoordeling van inhoud, activiteiten of gebruik van Chatrandomdiensten te activeren. Chatrandom Technologie, zoals gecontroleerd door onze gebruikers, biedt de mogelijkheid om het Chatrandomplatform te leveren op een manier die voldoet aan communitystandaarden en het beleid voor acceptabel gebruik. Chatrandom kan activiteiten beoordelen of herzien wanneer een dergelijke beoordeling wordt geactiveerd door ons eigen systeem, maar Chatrandom beoordeling en herziening wordt naar eigen goeddunken uitgevoerd.

Het gebruik van de zinnen Moderatie of Review, in de context van een Service die beschikbaar is via Chatrandom, mag niet worden geïnterpreteerd als een verplichting om de activiteiten van onze Gebruikers te screenen, te bewaken of ernaar te handelen, behalve voor zover zij onder onze aandacht zijn gebracht door de community of door ons eigen systeem.

AANVAARDBAAR GEBRUIK Beleid

Uw gebruik van Chatrandom is onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief Netiquette, en u bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw communicatie via de Service, inclusief alle websites en applicaties waarmee de Chatrandomservice beschikbaar is. Door informatie aan te dragen in of anderszins gebruik te maken van een communicatiedienst of andere interactieve service die mogelijk beschikbaar is voor u op of via deze Service, gaat u ermee akkoord dat u de distributie van enige inhoud niet zult uploaden, delen, posten of anderszins distribueren - waaronder tekst, communicatie, software, afbeeldingen, geluiden, gegevens of andere informatie - dat:

 • Onwettig, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, bedrieglijk, frauduleus, of inbreuk op andermans privacy is, onrechtmatig zijn, afbeeldingen van naaktheid bevat of seksuele handelingen simuleert, of op een andere manier onze regels of ons beleid schendt;
 • Zich voordoet als een persoon of entiteit - met inbegrip van maar niet beperkt tot werknemers of vertegenwoordigers van Chatrandom - of die bedrieglijk of misleidend zijn als de identiteit van de gebruiker, voor doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot toegang krijgen tot functies of promoties aangeboden aan gebruikers op basis van geslacht of andere demografische kenmerken.
 • Een individu of groep stoort, vernedert of intimideert op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap;
 • Inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht van een partij;
 • Gebruik maakt van diensten of features van derden op zodanige wijze dat gebruikers het Chatrandom -beleid of de voorwaarden kunnen omzeilen.
 • Ongeautoriseerde of ongevraagde reclame, junk of bulk e-mail (ook bekend als "spamming"), kettingbrieven, elke andere vorm van ongeoorloofde uitnodiging, of enige vorm van loterij of gokken omvat;
 • Softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's die ontworpen zijn of bedoeld zijn om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, beschadigen of beperken of om onbevoegde toegang te verkrijgen tot gegevens of andere informatie van een derde partij bevat;
 • Wij onderschrijven noch aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de inhoud van enige Content door externe gebruikers van de Service.

Chatrandom BEOORDELING EN HERZIENING

Gebruikers gaan akkoord met en begrijpen dat Chatrandom -technologie, ontwikkeld en beheerd door Chatrandom Toezichthouders, zal worden gebruikt voor herziening en beoordeling en het aanbieden van het Chatrandomplatform op een manier die voldoet aan communautaire normen en het Beleid Aanvaardbaar Gebruik. Beoordelingsacties waarbij gebruik wordt gemaakt van Chatrandomtechnologie, kunnen het verwijderen van gebruikers van bepaalde kanalen, of opschorting of beëindiging van gebruikersaccounts, of het Chatrandomplatform omvatten, als een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden of het beleid voor aanvaardbaar gebruik heeft plaatsgevonden, of waarschijnlijk zal gaan voorkomen. Beoordelingsacties worden naar eigen goeddunken van Chatrandom uitgevoerd in het belang van verbeterde gebruikerservaring.

We kunnen er niet naar streven om de inhoud die door gebruikers wordt geleverd vooraf te screenen of te bewerken, echter Chatrandom, die gebruik maakt van ons eigen systeem, kan naar eigen goeddunken maatregelen nemen om schendingen van deze gebruiksvoorwaarden te voorkomen. De acties van Chatrandom en onze beoordelings- of herzieningssystemen zijn van toepassing op alle gebruikers, accounts, websites of applicaties die gebruikmaken van ons eigen chatplatform.

Beoordeling en Herziening kunnen leiden tot acties die kunnen variëren van beëindiging van uw account, permanente verwijdering van content, tijdelijke schorsing van accounts of verwijderen van inhoud, waarvan wij denken dat deze, naar onze mening, niet voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden. Dergelijke acties kunnen worden ondernomen wanneer Chatrandom heeft vastgesteld dat uw gebruik of inhoud een bedreiging vormt, of aantoont dat deze Gebruiksvoorwaarden worden genegeerd, of een overtreding is van andere regels van gebruikersgedrag voor onze Service of anderszins schadelijk, aanstootgevend of onnauwkeurig is. Chatrandom behoudt zich het recht voor om de hierboven beschreven acties uit te voeren, inclusief, maar niet beperkt tot, tijdelijke onderbreking of het verbieden van accounts of het vermogen om Chatrandom te gebruiken om gedrag, gebruik of inhoud te onderzoeken die Chatrandom redelijkerwijs gelooft vormt een overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden.

In bepaalde omstandigheden waarin tijdelijke opschortingen van gebruikers hebben plaatsgevonden voor activiteiten waarvan we redelijkerwijs kunnen aannemen dat ze niet illegaal zijn, kan Chatrandom naar eigen goeddunken gebruikers toestaan een vergoeding te betalen voor een versnelde beoordeling van interne accountactiviteiten om de accounttoegang te herstellen.

Uitsluitend Chatrandom bepaald wie in aanmerking komt voor versnelde review, tegen gepubliceerde tarieven of gefactureerd aan getroffen accounts. Van herstelde gebruikers wordt verwacht dat ze aantonen dat ze zich zullen blijven houden aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Als de omstandigheden dit vereisen, zal Chatrandom volledig meewerken aan onderzoeken naar schendingen van systemen of netwerkbeveiliging op andere sites of diensten, of met wetshandhavingsautoriteiten bij het onderzoeken van vermoede criminele schendingen.

Herziening en Beoordeling worden uitgevoerd naar goeddunken van Chatrandom voor zover deze wordt geactiveerd door ons eigen systeem of de communityrichtlijn. Chatrandom aanvaardt geen plicht of verplichting om dergelijke actie te ondernemen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertragingen of ondoordachtheid van acties. Gebruikers stemmen in met de Beoordelingsautoriteit van Chatrandom, inclusief het verwijderen van inhoud. Zij zien af van elke claim tegen Chatrandom.

SCHORSINGSMELDING

Volgens de voorwaarden die worden besproken in de onderstaande KENNISGEVINGEN, wordt u geacht door het voortgezette gebruik van deze diensten te hebben ingestemd met het ontvangen van berichten van Chatrandom. Als er een overtreding heeft plaatsgevonden of als er vermoed wordt dat deze heeft plaatsgevonden, ontvangt u een melding via het platform. Deze kennisgeving kan schermafbeeldingen bevatten om u te informeren over de inhoud die aanleiding heeft gegeven tot de opschorting of actie bepaald door ons systeem van moderatie en beoordeling. In de kennisgeving staat de duur van de opschorting, die Chatrandom naar eigen goeddunken heeft bepaald, beschreven en zal beheerders en beoordelaars voldoende tijd geven om de vermoedelijke overtreding te beoordelen. Versnelde beoordelingsdiensten kunnen als onderdeel van de melding worden aangeboden tegen tarieven die aan u worden gepubliceerd, waardoor beoordelingssystemen en beheerders van Chatrandom onmiddellijk een interne beoordeling kunnen uitvoeren. De kosten worden niet als een boete of toestemming voor ongeoorloofd gedrag geheven, maar om de middelen te compenseren die nodig zijn voor een onmiddellijke beoordeling. Versnelde beoordelingsdiensten zijn mogelijk niet in alle gevallen beschikbaar, als nader onderzoek bepaalt dat het gedrag dat wordt uitgevoerd of de inhoud die wordt afgeleverd illegaal is, of Chatrandom bepaalt - naar eigen goeddunken - dat uw gedrag een voortdurende schending van deze Gebruikersvoorwaarden is. In een dergelijk geval zal uw verdere gebruik van deze Diensten worden geweigerd. U gaat ermee akkoord dergelijke kennisgevingen te ontvangen en u gaat er verder mee akkoord dat uw gebruik van Versnelde reviewservices u niet ontheft van de verplichting om Chatrandom Gebruiksvoorwaarden te respecteren.

INFORMATIE AANGAANDE INTELLECTUEEL EIGENDOM

Voor de doeleinden van deze gebruiksvoorwaarden wordt "content" gedefinieerd als alle informatie, mededelingen, software, foto's, video, afbeeldingen, muziek, geluiden en ander materiaal en diensten die door gebruikers van onze service kunnen worden bekeken. Dit is met ingebrip van maar geenszins beperkt tot message boards, chats en andere originele inhoud.

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, erkent u en stemt u ermee in dat alle inhoud die aan u wordt aangeboden op deze Dienst wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten, en het exclusieve eigendom aan Chatrandom en / of haar partners toebehoort. Het is u alleen toegestaan de inhoud te gebruiken zoals uitdrukkelijk door ons of door de specifieke inhoudsprovider geautoriseerd. Met uitzondering van één enkele kopie die uitsluitend voor persoonlijk gebruik is gemaakt, mag u geen documenten of informatie van deze Dienst kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de specifieke contentprovider en u bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voordat u enig auteursrechtelijk beschermd materiaal hergebruikt dat beschikbaar is op deze Dienst. Elk ongeautoriseerd gebruik van de materialen die op deze Dienst verschijnen, kan een overtreding zijn van auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke wetten en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.

Noch wij, noch onze Partners garanderen of vertegenwoordigen dat uw gebruik van materialen weergegeven op, of verkregen via, deze Dienst geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Zie "Gebruik van uw materialen" hieronder voor een beschrijving van de procedures die moeten worden gevolgd in het geval dat een partij van mening is dat inhoud die op deze dienst wordt gepubliceerd, inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht van een partij.

Alle aangepaste afbeeldingen, pictogrammen, logo's en namen van diensten zijn gedeponeerde handelsmerken, handelsmerken of dienstmerken van Chatrandom of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken of dienstmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden verleent u enig recht om handelsmerken, dienstmerken, logo's en / of de naam van Chatrandom of haar Partners te gebruiken.

CONTENT VAN GEBRUIKERS

Onderhevig aan ons Privacybeleid, zal elke communicatie of materiaal dat u naar deze Dienst of aan ons verzendt, hetzij middels elektronische post of op een andere manier, om welke reden dan ook, als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk worden behandeld. Hoewel Chatrandom geen aanspraak maakt op de Content die door Gebruikers is gemaakt, en als zodanig zijn behouden, behoudt u als zodanig alle rechten op dergelijke berichten of materiaal, maar verleent u ons en onze aangewezen licentiehouders een niet-exclusief, niet-gestort, permanent en wereldwijd recht op het kopiëren, distribueren, weergeven, uitvoeren, publiceren, vertalen, aanpassen, wijzigen en anderszins gebruiken van dergelijk materiaal voor welk doel dan ook, ongeacht de vorm of het medium (al dan niet nu bekend) waarin het wordt gebruikt.

Gelieve geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie aan ons toe te zenden, tenzij wij schriftelijk anderszins zijn overeengekomen. We kunnen uw ongevraagde ideeën of voorstellen ook niet accepteren. Stuur ze ons dus onder geen enkele omstandigheid.

We respecteren het intellectuele eigendom van anderen en we vragen u hetzelfde te doen. Als u, of een gebruiker van deze Dienst, meent dat zijn auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten zijn geschonden door een plaatsing op deze Dienst, dient u, of de gebruiker onmiddellijk een kennisgeving te sturen aan onze Aangewezen Vertegenwoordiger (zoals hieronder aangegeven). Om effectief te zijn, moet de kennisgeving het volgende bevatten:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarvan wordt beweerd dat het is geschonden
 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden;
 • Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd;
 • Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op of onderworpen is aan overtredende activiteiten en dat moet worden verwijderd en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
 • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is geautoriseerd door de auteursrechteigenaar, vertegenwoordiger of de wet;
 • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt inbreuk maakt.

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C.A. Sec 512 (c), kan contact op worden genomen met onze Aangewezen Vertegenwoordiger voor kennisgeving van claims van auteursrechtsschendingen. Diensten van herhaalde overtreders van het auteursrecht of van gebruikers over wie herhaaldelijke claims van inbreuk op het auteursrecht hebben ontvangen, worden beëindigd.

 

Aangewezen Vertegenwoordiger voor Vermeend Inbreuk:

[email protected]

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat na ontvangst van een kennisgeving van een claim van auteursrechtsschending, wij het geïdentificeerde materiaal onmiddellijk van ons platform kunnen verwijderen zonder aansprakelijkheid jegens u of een andere partij en dat de claims van de klagende partij en de partij die de materialen heeft gepubliceerd naar het auteursrechtsbureau van de Verenigde Staten voor arbitrage, zoals voorzien in de Digital Millennium Copyright Act.

VRIJWARINGSVERKLARING VAN GARANTIES

ALLE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DEZE DIENST WORDEN GELEVERD OP EEN "ZOALS HET IS-" EN "ZOALS BESCHIKBAAR-" BASIS ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL , OF DE GARANTIE VAN NIET-INBREUK. ZONDER HET VOORAFGAANDE TE BEPERKEN, BIEDEN WE GEEN GARANTIE DAT: (A) DE DIENSTEN EN MATERIALEN AAN UW VEREISTEN VOLDOEN, (B) DE DIENSTEN EN MATERIALEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, (C) DE RESULTATEN DIE BEHAALD KUNNEN WORDEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF HET MATERIAAL EFFECTIEF, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, OF (D) DE KWALITEIT VAN ALLE PRODUCTEN, DIENSTEN OF INFORMATIE DIE U VAN ONZE DIENST OF ONZE PARTNERS VERKRIJGT, AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN OF VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN OF GEBREKEN.

DEZE DIENST KAN TECHNISCHE OF ANDERE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJ KUNNEN TE ALLEN TIJDE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING VERANDERINGEN AAN DE MATERIALEN EN DIENSTEN DOORVOEREN. DE MATERIALEN VAN DEZE DIENST ZIJN VERLOPEN ZIJN EN WIJ VERPLICHTEN ONS NIET OM DEZE MATERIALEN OF DIENSTEN BIJ TE WERKEN.

HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, HET DOWNLOADEN OF ANDERSZINS VERWERVEN VAN ALLE MATERIALEN DOET U OP UW EIGEN VERANTWOORDING EN RISICO EN MET UW OVEREENSTEMMING DAT U ZELF UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG ZIJN VAN DIE ACTIVITEITEN.

Content die beschikbaar is via deze Dienst vertegenwoordigt vaak de meningen en oordelen van een informatieverstrekker, site-gebruiker of andere persoon of entiteit die niet verbonden is met Chatrandom, We onderschrijven niet, noch zijn wij verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van, een mening, advies of verklaring afgelegd door iemand anders dan een bevoegde woordvoerder van Chatrandom in zijn / haar officiële hoedanigheid. Raadpleeg het specifieke redactionele beleid dat op verschillende secties van deze dienst is gepubliceerd voor meer informatie; dergelijk beleid is door verwijzing opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden.

SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOE, WAARDOOR SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Uw exclusieve rechtsmiddel en onze gehele aansprakelijkheid, indien van toepassing, voor alle claims die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van deze dienst zijn beperkt tot het bedrag dat u ons hebt betaald voor de diensten op de Dienst gedurende de periode van twee maanden voorafgaand aan de handeling aanleiding gevend tot de aansprakelijkheid.

IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ OF ONZE PARTNERS AANSPRAKELIJK TE HOUDEN DOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF EVENTUELE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, ONGEACHT OF WIJ ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN OP ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN DEZE DIENST OF VAN ENIGE WEBSITE WAARNAAR WORDT VERWEZEN OF DIE MET DEZE DIENST IS VERBONDEN.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN VERBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

VRIJWARING

Op ons verzoek stemt u ermee in ons en onze Partners te verdedigen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en onkosten, inclusief advocatenkosten die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van deze Dienst. We behouden ons het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle te aanvaarden van zaken die anderszins onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u, in welk geval u met ons zult samenwerken bij het verdedigen van beschikbare verdedigingen.

ARBITRAGEOVEREENKOMST

Elk geschil, verschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met dit contract, inclusief het bestaan, de geldigheid, interpretatie, uitvoering, schending of beëindiging daarvan of enig geschil met betrekking tot niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met het contract, zullen worden verwezen naar arbitrage onder de UNCITRAL-arbitrageregels met behulp van de gestroomlijnde arbitrageprocedures van JAMS, die hierover een definitieve uitspraak zullen doen of, in onderlinge overeenstemming, het BVI International Arbitration Center (BVIIAC), zoals gewijzigd door de IAC-procedures voor het beheer van arbitrage. Dit contract zal worden geïnterpreteerd volgens de BVI-wet en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen, dat van toepassing zal zijn op alle aangelegenheden met betrekking tot het gebruik van deze Dienst.

VERBOD OP COLLECTIEVE, EN REPRESENTATIEVE ACTIES EN COLLECTIEF BEROEP

U EN Chatrandom KOMEN OVEREEN DAT BEIDE SLECHTS INDIVIDUELE CLAIMS TEGEN DE ANDER KAN MAKEN EN NIET ALS EISER OF COLLECTIEF LID VAN ENIG VERMEENDE COLLECTIEF, VERTEGENWOORDIGENDE ACTIE OF PROCEDURE. TENZIJ ZOWEL U ALS Chatrandom ANDERS OVEREENKOMEN, KAN DE BEMIDDELAAR NIET CONSOLIDEREN OF DEELNEMEN AAN EEN CLAIM VAN MEER DAN EEN PERSOON OF EEN PARTIJ, EN MAG HIJ NIET ANDERSZINS LEIDING GEVEN AAN ENIGE VORM VAN EEN GECONSOLIDEERDE, VERTEGENWOORDIGENDE OF COLLECTIEVE PROCEDURE. DE BEMIDDELBAAR MAG COMPENSATIE TOEWIJZEN (INCLUSIEF MONETAIRE COMPENSATIE, DWANGMAATREGELEN OF DECLARATOIRE UITSPRAKEN), ENKEL AAN DE INDIVIDUELE PARTIJ DIE COMPENSATIE EIST EN VOOR ZOVER NODIG OM COMPENSATIE TE BIEDEN AAN DE SPECIFIEKE EIS(EN) VAN DIE PARTIJ. ALLE TOEGEWEZEN COMPENSATIE HEEFT GEEN INVLOED OP ANDERE GEBRUIKERS.

ARBITRAGEPROCEDURES

Arbitrage is informeler dan een reguliere rechtszaak. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale bemiddelaar in plaats van een rechter of jury en de rechterlijke toetsing van een arbitrale uitspraak is zeer beperkt. Een bemiddelaar kan echter op individuele basis dezelfde schadevergoeding en vrijstelling toekennen die een rechtbank aan een persoon kan toekennen. Alle kwesties zijn voor de bemiddelaar om te beslissen. Behalve de geschiktheid voor arbitrage, de reikwijdte of afdwingbaarheid van deze Overeenkomst om te arbitreren, ("Verbod op Collectieve- en Representatieve Procedures en Collectief Beroep"), deze zijn ter beslissing voor een rechtbank van competente jurisdictie.

Een partij die voorneemt om arbitrage aan te gaan, moet eerst per aangetekende brief een schriftelijke kennisgeving van de aard van het geschil in redelijke details ("Kennisgeving") aan de andere sturen. De kennisgeving aan Chatrandom moet worden verzonden naar het onderstaande Cogroup Limited-adres. Alle informatie waarom in de Kennisgeving wordt verzocht, moet worden verstrekt, inclusief een beschrijving van de aard en de basis van de claims die de partij beweert en de geëiste compensatie.

Als u en Chatrandom de claims beschreven in de Kennisgeving niet binnen 30 dagen nadat de Kennisgeving is verzonden, kunnen oplossen, kunt u of Chatrandom een arbitrageprocedure bij JAMS starten. Een formulier voor het initiëren van arbitrageprocedures is beschikbaar op de JAMS-website op https://www.jamsadr.com/jamsconnect/. Naast het indienen van dit formulier bij JAMS in overeenstemming met zijn regels en procedures, moet de partij die de arbitrage inleidt een kopie van het ingevulde formulier sturen naar de andere partij. U kunt een kopie sturen naar Chatrandom c / o Cogroup Limited op het volgende adres: Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden.

Arbitrage wordt online uitgevoerd met behulp van de gestroomlijnde arbitrageprocedures van JAMS. In onderling overleg kunnen de partijen bij de arbitrage besluiten gebruik te maken van BVI International Arbitration Centre (BVIIAC), zoals gewijzigd door de IAC-procedures voor het beheer van arbitrage, indien dit gepast is onder de omstandigheden. In gevallen waarin een persoonlijke hoorzitting wordt gehouden, kunnen u en / of Chatrandom telefonisch aanwezig zijn, tenzij de bemiddelaar anders vereist. In beide gevallen wordt een enkele bemiddelaar aangewezen en wordt de procedure in het Engels gevoerd.

De bemiddelaar zal over de inhoud van alle claims beslissen in overeenstemming met de BVI-wet en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen, met inbegrip van erkende principes van gelijkheid en zal alle door de wet erkende aanspraken honoreren. De bemiddelaar is niet gebonden door uitspraken in eerdere arbitrages waarbij verschillende gebruikers zijn betrokken, maar is gebonden door uitspraken in eerdere arbitrages waarbij dezelfde Chatrandom -gebruiker betrokken is, voor zover vereist door de van toepassing zijnde wet. De uitspraak van de bemiddelaar is definitief en bindend en het oordeel over de uitspraak van de bemiddelaar kan worden ingediend bij een rechtbank die er rechtsbevoegdheid over heeft.

KOSTEN VAN ARBITRAGE

In elke arbitrage die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, zal de bemiddelaar aan de winnende partij, indien van toepassing, de kosten en advocatenhonoraria schenken die redelijkerwijs zijn gemaakt door winnende partij de in het kader van de arbitrage. Als de bemiddelaar bepaalt dat een partij de winnende partij is in de omstandigheden waarin de winnende partij een deel van zijn vorderingen en tegenvorderingen heeft gewonnen, kan de bemiddelaar de winnende partij een passend percentage toewijzen van de kosten en advocatenkosten die redelijkerwijs zijn gemaakt door de winnende partij in verband met de arbitrage.

SCHEIDBAARHEID

Met uitzondering van de bepalingen in deze sectie met betrekking tot de overeenkomst tot arbitrage ("verbod op Collectieve- en representatieve procedures en collectief beroep"), als een bemiddelaar of rechter beslist dat een deel van deze arbitrageovereenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de andere delen van deze arbitrageovereenkomst alsnog van toepassing. Als een bemiddelaar of rechter beslist dat één van de bepalingen van deze Overeenkomst voor arbitrage ("Verbod op Collectieve- en representatieve procedures en Collectief beroep") ongeldig of niet-afdwingbaar is, is de gehele Overeenkomst voor Arbitrage nietig en ongeldig. De rest van de Overeenkomst en de juridische geschillen sectie blijven wel van toepassing.

TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST VOOR ARBITRAGE

Niettegenstaande enige bepaling in deze Servicevoorwaarden die het tegendeel inhoudt, komen u en wij overeen dat als we in de toekomst wijzigingen in deze Overeenkomst aanbrengen in arbitrage (met uitzondering van een wijziging van een kennisgevingadres of sitekoppeling), deze wijziging niet van toepassing op elke claim die werd ingediend in een juridische procedure tegen Chatrandom vóór de ingangsdatum van de wijziging. De wijziging is van toepassing op alle andere geschillen of vorderingen die worden beheerst door de Overeenkomst tot arbitrage die zijn ontstaan of kunnen ontstaan tussen u en Chatrandom. We zullen u op de hoogte brengen van wijzigingen in deze Overeenkomst door arbitrage door de gewijzigde voorwaarden op Chatrandom .com te plaatsen ten minste 30 dagen vóór de ingangsdatum van de wijzigingen en door kennisgeving per e-mail.

 

DIVERSEN

DEELNAME AAN PROMOTIES

Van tijd tot tijd kan deze Dienst advertenties bevatten die worden aangeboden door derden. U kunt in correspondentie treden met, of deelnemen aan promoties van de adverteerders die hun producten tonen via deze Dienst. Dergelijke correspondentie of promoties, inclusief de levering van en de betaling voor goederen en diensten, en eventuele andere voorwaarden, garanties of representaties in verband met dergelijke correspondentie of promoties, zijn uitsluitend tussen u en de adverteerder. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor enig deel van dergelijke correspondentie of promotie.

INTERNATIONAAL GEBRUIK

Door de software te downloaden of te gebruiken, verklaart u en garandeert u dat u zich niet in een rechtsgebied bevindt waar het gebruik van deze Diensten verboden is door wet- en regelgeving of door exportcontroles. Hoewel deze Dienst wereldwijd mogelijk toegankelijk is, kunnen we niet garanderen dat materiaal in deze Dienst geschikt of beschikbaar is voor gebruik in het rechtsgebied en is toegang tot deze Dienst vanuit gebieden waar de inhoud illegaal is, verboden. Degenen die ervoor kiezen toegang te krijgen tot deze Dienst vanaf andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetgeving. Elke aanbieding voor een dienst en / of informatie in verband met deze Dienst is ongeldig waar verboden.

BEËINDIGING VAN HET GEBRUIK

U gaat ermee akkoord dat wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de gehele, of een deel van de Dienst kunnen beëindigen of opschorten met of zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot schending van deze Gebruikersvoorwaarden. Elke vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteit kan een reden zijn om uw relatie te beëindigen en kan worden doorgegeven aan de juiste wetshandhavingsautoriteiten.

Bij beëindiging of opschorting, ongeacht de redenen daarvoor, wordt uw het recht om de diensten die beschikbaar zijn op deze Dienst te gebruiken per direct ingetrokken, tenzij anders overeengekomen, en erkent u en gaat u ermee akkoord dat we uw account en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account onmiddellijk kunnen deactiveren of verwijderen en / of verdere toegang tot dergelijke bestanden of deze Dienst blokkeren. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor claims of schade die voortvloeit uit een beëindiging of opschorting of andere acties die door ons in verband met deze gebruiksvoorwaarden zijn ondernomen, evenals dat uw aansprakelijkheid voor onbetaalde vergoedingen na beëindiging blijft bestaan.

KENNISGEVINGEN

Alle kennisgevingen aan een partij dienen schriftelijk te geschieden, ofwel via e-mail ofwel via de gewone post. Kennisgevingen aan ons moeten per e-mail ter attentie van de klantenservice worden verzonden. Kennisgevingen die aan u zijn gericht mogen via het Platform zelf worden verzonden, of naar een e-mailadres voor zover u er een heeft verstrekt tijdens het registreren van het account. Daarnaast kunnen we mededelingen of berichten uitzenden via de Dienst om u op de hoogte te houden van wijzigingen in de Dienst of andere belangrijke zaken en dergelijke uitzendingen vormen een kennisgeving aan u.

Kennisgevingen of communicatie onder deze Gebruiksvoorwaarden worden geacht te zijn geleverd aan de partij die dergelijke communicatie ontvangt op de datum van aflevering die aan u is doorgegeven.

Door akkoord te gaan met deze Gebruikersvoorwaarden en gebruik te maken van deze Diensten, erkent u dat u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van dergelijke meldingen. Om u af te melden voor elke communicatie, kunt u dit doen door uw accountinstellingen aan te passen als een dergelijke optie beschikbaar is, of op een manier die verder wordt beschreven in ons Privacybeleid.

ALGEMEEN

U hebt het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik ingezien en gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van deze Dienst voor commerciële doeleinden zult verkopen, opnieuw verkopen, dupliceren, kopiëren of voor enige andere doeleinden zult gebruiken. U komt tevens overeen dat u deze dienst niet zult ontwrichten, noch zult verstoren.

De bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden zijn scheidbaar. Als om welke reden dan ook enige bepaling van deze gebruikersvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar is in een rechtsgebied, dan is een dergelijke bepaling, met betrekking tot een dergelijk rechtsgebied, niet effectief in de mate van die ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid zonder op enigerlei wijze afbreuk te doen aan de geldigheid of afdwingbaarheid daarvan in een ander rechtsgebied of de overige bepalingen hiervan in enig rechtsgebied.

Er is geen joint venture, partnerschap, werkrelatie of agentschapsrelatie tussen u en Chatrandom als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden. Het verzuim van Chatrandom om een recht of bepaling in deze Servicevoorwaarden af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling tenzij schriftelijk erkend en goedgekeurd door Chatrandom.

In aanvulling op enig excuus geboden door toepasselijke wetgeving, zijn wij vrijgesteld van aansprakelijkheid voor niet-aflevering of vertraging in de levering van producten en diensten die beschikbaar zijn via onze dienst die voortvloeien uit elke gebeurtenis die redelijkerwijs buiten onze macht ligt, en al dan niet voorzien had kunnen worden door één van beide partijen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot arbeidsstoornissen, oorlog, brand, ongeval, slecht weer, onvermogen om transport te verzekeren, regeringshandeling of regelgeving en andere oorzaken of gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze macht liggen, al dan niet vergelijkbaar met die welke hierboven zijn opgesomd.

Deze gebruiksvoorwaarden, samen met toepasselijke beleidsregels, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Chatrandom.

Elke tekortkoming door ons om een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of gerelateerde rechten af te dwingen of uit te oefenen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of deze bepaling.

Het beleid dat op onze sites wordt geplaatst, kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen worden van kracht wanneer we ze plaatsen via de Chatrandomdienst.