Chatrandom Gebruiksvoorwaarden

Laatst herzien op: 12/04/2018

Chatrandom is een service van DBF Group Limited (hierna "wij" of "wij" genoemd). Chatrandom biedt interactieve chat- en camerastreamingservices. Deze services zijn beschikbaar via de webbrowserapplicatie en mobiele applicaties, voor diegenen die onze applicatie hebben gedownload of Chatrandom hebben geopend via een webbrowser, ongeacht of de applicatie beschikbaar is gemaakt door ons of een derde partij (al dergelijke instanties van de applicatie die toegankelijk is via een webbrowser of mobiele applicatie, kan ook "Chatrandom", het Platform "of" de Services "worden genoemd.) Het gebruik van de Services kan worden gedaan door diegenen die de mobiele applicatie hebben gedownload, geregistreerd account of degenen die anders toegang hebben tot deze Services, ongeacht uw toegangsmogelijkheden, erkent u dat uw gebruik afhankelijk is van uw naleving van alle voorwaarden, bepalingen en alle beleidsregels, inclusief het privacy- en factureringsbeleid dat hierin door verwijzing is opgenomen (de " Gebruiksvoorwaarden").

DOOR DE MOBIELE TOEPASSING TE DOWNLOADEN, TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE APPLICATIE VAN DE WEBBROWSER, OF DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE DIENSTEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

ALS U NIET GEBONDEN BENT AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, STOP DAN NU DIRECT AL HET GEBRUIK ERVAN. UW OPLOSSING TEGEN ONTEVREDENHEID MET DE INHOUD OF ANDERE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP OF VIA DEZE SERVICE, IS OM TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. UW OVEREENKOMST MET ONS MET BETREKKING TOT DE NALEVING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDT ONMIDDELLIJK EFFECTIEF BIJ AANVANG VAN UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

Door gebruik te maken van deze Services, hetzij via Chatrandom, of een gelieerde website of applicatie, hebt u de gelegenheid gekregen om deze gebruiksvoorwaarden te lezen en blijft u ervan uitgaan dat uw voortgezet gebruik zal worden voortgezet. onderhevig aan alle gepubliceerde richtlijnen en voorwaarden die van toepassing zijn op Services, inclusief het Beleid voor aanvaardbaar gebruik met betrekking tot de inhoud die u deelt via de Service en alle activiteiten die verband houden met uw Gebruik.

We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren en op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Als u deze Service blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u de gewijzigde gebruiksvoorwaarden accepteert en instemt met de naleving ervan.

Zoals gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden, omvatten verwijzingen naar onze "Affiliates" onze eigenaars, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, leveranciers, partners, sponsors en adverteerders, en omvatten (zonder beperking) alle partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren, en / of het leveren van deze service en / of de inhoud ervan.

Chatrandom SERVICES

Chatrandom biedt interactieve chat- en camerastreamingsdiensten aan gebruikers via zijn eigen interactieve web- en mobiele appplatform toegankelijk voor Chatrandom -gebruikers die akkoord zijn gegaan met de dan geldende gebruiksvoorwaarden, het factureringsbeleid en het privacybeleid via ondersteunde apparaten (de Chatrandom ] Platform ").

ONDERSTEUNDE APPARATEN

Voor de doeleinden van deze Overeenkomst betekent "Ondersteunende Apparaten" op het toepasselijke tijdstip van gebruik, de toenmalige internetbrowser, mobiele telefoons en draadloze communicatie-apparaten die nu bekend of hierna zijn gemaakt met behulp van elke telecommunicatie-methode of -protocol dat nu bekend is of hierna is gecreëerd en dat vervolgens compatibel is met het Chatrandom -platform.

AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN ALS BINDENDE OVEREENKOMST

U, als gebruiker van deze Services, gaat akkoord en erkent:

Voor zover Gebruikers een app Chatrandom kunnen downloaden, een gebruikersaccount kunnen maken of op een andere manier toegang kunnen krijgen tot het Chatrandom Platform, gaat de Gebruiker ermee akkoord en begrijpt dat een dergelijk gebruik unieke identificaties en machtigingen via hun ondersteunde apparaten zal bevatten. Voor zover Gebruiker een mogelijkheid wordt geboden tijdens het downloaden, registreren of anderszins toegang verkrijgen tot dit platform, om hun akkoord te geven ("Ik ga accepteer en ga ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden en het opgenomen beleid in mijn gebruik van de Chatrandom ] Platform. ") Voor zover Gebruiker gebruik kan maken van aanvullende Services of Functies, erkennen zij dat voor dergelijk gebruik aanvaarding van het Factureringsbeleid en aanvullende tarieven en voorwaarden zoals gepubliceerd vereist zijn, in het geval dat voorgestelde voorwaarden in strijd zijn met deze Overeenkomst, zal deze Overeenkomst leidend zijn.

Chatrandom KANALEN

Op basis van zijn eigen technologie, software en knowhow (de Chatrandom -technologie "), heeft Chatrandom de mogelijkheid om via het Chatrandom -platform (de Chatrandom -kanaaldiensten de toegang tot virtuele kanalen aan te passen, te beheren, te onderhouden en toegankelijk te maken ") Aan Gebruikers van het Platform op voorwaarde dat zij zich houden aan het Beleid aanvaardbaar gebruik, Regels uiteengezet door externe providers en alle van toepassing zijnde wetten.

ACCOUNTBEVEILIGING

Voor zover u de mogelijkheid wordt geboden om een gebruikersaccount aan te maken, bent u als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account en voor alle uitspraken en handelingen of weglatingen die plaatsvinden door het gebruik van uw wachtwoord en account, inclusief eventuele kosten. Daarom moet u stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang krijgen tot uw wachtwoord en account. Chatrandom zal u nooit om uw wachtwoord vragen. U mag uw account niet overdragen of delen met iemand en wij behouden ons het recht voor om uw account onmiddellijk te beëindigen voor overtredingen van het beleid voor aanvaardbaar gebruik hieronder of voor overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Door uw account aan te maken machtigt u Chatrandom om u berichten over uw account te sturen, dit kan promotiemateriaal bevatten en in sommige omstandigheden schermafbeeldingen of andere inhoud bevatten, die de basis voor genomen acties aangeeft, in Chatrandom ' discretie jegens uw account.

Alle Gebruikers worden erop gewezen dat u zelf verantwoordelijk bent voor de persoonlijke instellingen op elk apparaat waarmee u toegang tot deze Services krijgt. Als u ervoor kiest de communicatie die u van Chatrandom ontvangt te beperken, kunt u dit doen door de instellingen aan te passen voor zover dergelijke opties worden aangeboden aan u, of contact opnemen met Chatrandom op de manier die is beschreven in ons Privacybeleid.

Gebruikers kunnen om welke reden dan ook hun account beëindigen of verwijderen, of hun abonnementinstellingen op elk moment aanpassen, inclusief tijdens een tijdelijke opschortingsperiode. De gebruiker is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn account, abonnementsinstellingen of gemaakte kosten. Chatrandom kan toestaan dat accounts die naar eigen goeddunken zijn beëindigd of verwijderd opnieuw worden geactiveerd, ter beoordeling van Chatrandom.

Externe serviceproviders kunnen door Chatrandom worden gebruikt om toegang te krijgen tot Services of functies. Deze diensten worden aangeboden voor uw gemak en voor de doeleinden van de levering van deze Services. Elk gebruik of toegang via een derde partij vereist dat u de voorwaarden en het beleid van externe leveranciers accepteert en naleeft. Koppelingen, functies of door derden geleverde diensten zijn geen goedkeuring of garantie van die services. Alle voorwaarden en beleidsmaatregelen die door derden zijn vereist, blijven overeenkomsten tussen gebruiker en externe leveranciers.

Chatrandom CONTENT

Gebruikers blijven de eigenaren van de content die ze maken of uitvoeren. Bepaalde functies en functionaliteiten van het Platform blijven het intellectuele eigendom van Chatrandom, inclusief, zonder beperking, eigen tekst, kopie, multimedia, grafische afbeeldingen, software, gegevens of andere informatie zoals uiteengezet op het Chatrandom Platform en zoals anders verstrekt door Chatrandom (gezamenlijk de inhoud van Chatrandom ").

LICENTIEVERLENING

Gebruikers zullen aan Chatrandom en aan haar Affiliates een exclusieve, onbeperkte wereldwijde licentie verlenen om de Content te gebruiken, verzenden en uitvoeren, die ze creëren of verzenden via het Platform met het doel de Services te leveren, waaronder het Chatrandom Platform. Dergelijk gebruik kan het gebruik van bepaalde Content omvatten, inclusief maar niet beperkt tot video, afbeeldingen, geluidsopnamen of gelijkenissen van gebruikers in marketing- en reclamemateriaal, voor zover dat gebruik is toegestaan en toegestaan.

DEFINITIE VAN BEPAALDE TERMINOLOGIE

Aangezien Chatrandom -services Gebruikers op verschillende manieren toegang tot ons platform biedt - bijvoorbeeld via ons platform voor mobiele apps of vanuit browserinstanties die door Chatrandom of door externe affiliates worden geleverd. We vinden het belangrijk om het beoogde juridische effect en gebruik van bepaalde terminologie binnen deze voorwaarden en beleidslijnen uit te leggen. Als er zich een conflict voordoet met betrekking tot de begrepen betekenis van de volgende voorwaarden, is de betekenis die in dit gedeelte wordt toegekend leidend.

ACCOUNTS

Dit gebruik van de woorden "Accounts", "Toegang" of "Gebruik" kan door elkaar worden gebruikt om te gelden voor zowel geregistreerde gebruikers als niet-geregistreerde gebruikers die toegang hebben tot het platform, de toepassing of Chatrandom -diensten op elke manier die in deze Voorwaarden wordt besproken. Tenzij anders aangegeven, zijn deze voorwaarden mogelijk van toepassing op alle soorten gebruikers, tenzij er specifiek onderscheid tussen is gemaakt. In het privacybeleid van Chatrandom kunnen verschillen in account- of gebruikerstypen worden opgemerkt met betrekking tot de informatie die nodig is voor het leveren van het servicetype waartoe een gebruiker heeft verzocht.

MODERATIE EN REVIEW

Zoals hieronder besproken, kan de Chatrandom -technologie, zoals ontwikkeld, beheerd en beheerd door Chatrandom Supervisors, gebruikersactiviteiten controleren, hierin beschreven als "Moderatie of Review" door gebruik te maken van een systeem van gepatenteerde, geautomatiseerde identificatie dat wordt ingeschakeld door gerapporteerde activiteit te melden dat tegen deze communityrichtlijnen of algemene voorwaarden ingaat. Chatrandom is niet bedoeld om gebruikersactiviteit vooraf te screenen, de grootte en tijdelijke samenstelling van onze Gebruikers maken een dergelijke moderatie of beoordeling onmogelijk of onpraktisch. In plaats daarvan vertrouwt Chatrandom op het gebruik van bedrijfseigen systemen, gebruikersgemeenschappen of verzoeken van gebruikers om toegang te krijgen tot bepaalde diensten en functies, om moderatie of beoordeling van inhoud, activiteiten of gebruik van Chatrandom -diensten te activeren. Chatrandom Technologie, zoals gecontroleerd door onze gebruikers, biedt de mogelijkheid om het Chatrandom -platform te leveren op een manier die voldoet aan communitystandaarden en het beleid voor acceptabel gebruik. Chatrandom kan activiteiten beoordelen of modereren wanneer een dergelijke beoordeling wordt geactiveerd door ons eigen systeem, maar Chatrandom beoordeling en moderatie wordt naar eigen goeddunken uitgevoerd.

Het gebruik van de zinnen Moderatie of Review, in de context van een Service die beschikbaar is via Chatrandom, mag niet worden geïnterpreteerd als een verplichting om de activiteiten van onze Gebruikers te screenen, te bewaken of ernaar te handelen, behalve voor zover zij onder onze aandacht zijn gebracht door de community of door ons eigen systeem.

AANVAARDBAAR GEBRUIK Beleid

Uw gebruik van Chatrandom is onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief Netiquette, en u bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw communicatie via de Service, inclusief alle websites en applicaties waarmee de Chatrandom -service beschikbaar is. Door informatie aan te dragen in of anderszins gebruik te maken van een communicatiedienst of andere interactieve service die mogelijk beschikbaar is voor u op of via deze Service, gaat u ermee akkoord dat u de distributie van enige inhoud niet zult uploaden, delen, posten of anderszins distribueren - waaronder tekst, communicatie, software, afbeeldingen, geluiden, gegevens of andere informatie - dat:

Chatrandom MODERATIE EN REVIEW

Gebruikers gaan akkoord met en begrijpen dat Chatrandom -technologie, ontwikkeld en beheerd door Chatrandom Supervisors, zal worden gebruikt voor moderatie of review en verstrekking van het Chatrandom -platform op een manier die voldoet aan communautaire normen en Beleid Aanvaardbaar Gebruik. Moderatie-acties waarbij gebruik wordt gemaakt van Chatrandom -technologie, kunnen het verwijderen van gebruikers van bepaalde kanalen, of opschorting of beëindiging van gebruikersaccounts, of het Chatrandom -platform omvatten, als een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden of het beleid voor aanvaardbaar gebruik heeft plaatsgevonden, of waarschijnlijk zal gaan voorkomen, moderatie-acties worden genomen naar eigen goeddunken van Chatrandom in het belang van verbeterde gebruikerservaring.

We kunnen er niet naar streven om de inhoud die door gebruikers wordt geleverd vooraf te screenen of te bewerken, echter Chatrandom, die gebruik maakt van ons eigen systeem, kan naar eigen goeddunken maatregelen nemen om schendingen van deze gebruiksvoorwaarden te voorkomen. De acties van Chatrandom en onze moderatie- of reviewsystemen zijn van toepassing op alle gebruikers, accounts, websites of applicaties die gebruikmaken van ons eigen chatplatform.

Moderatie en Review kunnen leiden tot acties die kunnen variëren van beëindiging van uw account, permanente verwijdering van content, tijdelijke schorsing van accounts of verwijderen van inhoud, waarvan wij denken dat deze, naar onze mening, niet voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden, Dergelijke acties kunnen worden ondernomen waar, Chatrandom heeft vastgesteld dat uw gebruik of inhoud een bedreiging vormt, of aantoont dat deze Gebruiksvoorwaarden worden genegeerd, of een overtreding is van andere regels van gebruikersgedrag voor onze Service of anderszins schadelijk, aanstootgevend is , of onnauwkeurig. Chatrandom behoudt zich het recht voor om de hierboven beschreven acties uit te voeren, inclusief, maar niet beperkt tot, tijdelijke onderbreking of het verbieden van accounts of het vermogen om Chatrandom te gebruiken om gedrag, gebruik of inhoud te onderzoeken die Chatrandom redelijkerwijs gelooft vormt een overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden.

In bepaalde omstandigheden waarin tijdelijke opschortingen van gebruikers zijn heeft plaatsgevonden voor activiteiten waarvan we redelijkerwijs kunnen aannemen dat ze niet illegaal zijn, kan Chatrandom naar eigen goeddunken gebruikers toestaan een vergoeding te betalen voor een versnelde review van interne accountactiviteiten om de accounttoegang te herstellen.

Uitsluitend Chatrandom bepaald wie in aanmerking komt voor versnelde review, tegen gepubliceerde tarieven of gefactureerd aan getroffen accounts. Van gebruikers wordt verwacht dat ze aantonen dat ze zich zullen blijven houden aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Als de omstandigheden dit vereisen, zal Chatrandom volledig meewerken aan onderzoeken naar schendingen van systemen of netwerkbeveiliging op andere sites of diensten, of met wetshandhavingsautoriteiten bij het onderzoeken van vermoede criminele schendingen.

Moderatie en Review wordt uitgevoerd naar goeddunken van Chatrandom voor zover deze wordt geactiveerd door ons eigen systeem of de communityrichtlijn. Chatrandom aanvaardt geen plicht of verplichting om dergelijke actie te ondernemen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertragingen of ondoordachtheid van acties. Gebruikers stemmen in met de moderatie-autoriteit van Chatrandom, inclusief het verwijderen van inhoud en zien af van elke claim tegen Chatrandom

OPSCHORSINGSMELDING

Volgens de voorwaarden die worden besproken in de onderstaande KENNISGEVINGEN, wordt u geacht door het voortgezette gebruik van deze services te hebben ingestemd met het ontvangen van berichten van Chatrandom. Als er een overtreding is opgetreden of is vermoed dat deze heeft plaatsgevonden, ontvangt u een melding via het platform. Deze kennisgeving kan schermafbeeldingen bevatten om u te informeren over de inhoud die aanleiding heeft gegeven tot de opschorting of actie bepaald door ons systeem van moderatie en beoordeling. De kennisgeving bevat de duur van de opschorting, die Chatrandom naar eigen goeddunken heeft bepaald, moderators en beheerders voldoende tijd zal geven om de vermoedelijke overtreding te beoordelen. Versnelde reviewservices kunnen als onderdeel van de melding worden aangeboden tegen tarieven die aan u worden gepubliceerd, waardoor Moderatiesystemen en beheerders van Chatrandom onmiddellijk een interne beoordeling kunnen uitvoeren. De kosten worden niet als een boete of toestemming voor ongeoorloofd gedrag geheven, maar om de middelen te compenseren die nodig zijn voor een onmiddellijke beoordeling. Versnelde reviewservices zijn mogelijk niet in alle gevallen beschikbaar, als nader onderzoek bepaalt dat het gedrag dat wordt uitgevoerd of de inhoud die wordt afgeleverd illegaal is, of Chatrandom bepaalt - naar eigen goeddunken - dat uw gedrag een voortdurende schending van deze Gebruikersvoorwaarden, uw verdere gebruik van Services wordt geweigerd. U gaat ermee akkoord dergelijke kennisgevingen te ontvangen en u gaat er verder mee akkoord dat uw gebruik van Versnelde reviewservices u niet ontheft van de verplichting om Chatrandom Gebruiksvoorwaarden te respecteren.

INFORMATIE AANGAANDE INTELLECTUEEL EIGENDOM

Voor de doeleinden van deze gebruiksvoorwaarden wordt "content" gedefinieerd als alle informatie, mededelingen, software, foto's, video, afbeeldingen, muziek, geluiden en ander materiaal en diensten die door gebruikers van onze service kunnen worden bekeken. Dit omvat, maar is op geen enkele manier beperkt tot, message boards, chat en andere originele inhoud.

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, erkent u en stemt u ermee in dat alle inhoud die aan u wordt aangeboden op deze Service wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten, en het exclusieve eigendom is van Chatrandom en / of zijn affiliates. Het is u alleen toegestaan de inhoud te gebruiken zoals uitdrukkelijk door ons geautoriseerd of door de specifieke inhoudsprovider. Met uitzondering van één enkele kopie die uitsluitend voor persoonlijk gebruik is gemaakt, mag u geen documenten of informatie van deze Service kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de specifieke contentprovider en u bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voordat u enig auteursrechtelijk beschermd materiaal hergebruikt dat beschikbaar is op deze Service. Elk ongeautoriseerd gebruik van de materialen die op deze Service verschijnen, kan een overtreding zijn van auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke wetten en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.

Noch wij, noch onze Affiliates garanderen of vertegenwoordigen dat uw gebruik van materialen weergegeven op, of verkregen via, deze Service geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Zie "Gebruik van uw materialen" hieronder voor een beschrijving van de procedures die moeten worden gevolgd in het geval dat een partij van mening is dat inhoud die op deze service wordt gepost, inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht van een partij.

Alle custom afbeeldingen, pictogrammen, logo's en servicenamen zijn gedeponeerde handelsmerken, handelsmerken of dienstmerken van Chatrandom of zijn gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken of servicemerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden verleent u enig recht om handelsmerken, servicemerken, logo's en / of de naam van Chatrandom of haar Affiliates te gebruiken.

CONTENT VAN GEBRUIKERS

Onderhevig aan ons Privacybeleid, zal elke communicatie of materiaal dat u naar deze Service of aan ons verzendt, hetzij middels elektronische post of op een andere manier, om welke reden dan ook, als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk worden behandeld. Hoewel Chatrandom geen aanspraak maakt op de Content die door Gebruikers is gemaakt, en als zodanig zijn behouden, behoudt u als zodanig alle rechten op dergelijke berichten of materiaal, maar verleent u ons en onze aangewezen licentiehouders een niet-exclusief, niet-gestort, eeuwigdurend en wereldwijd recht op het kopiëren, distribueren, weergeven, uitvoeren, publiceren, vertalen, aanpassen, wijzigen en anderszins gebruiken van dergelijk materiaal voor welk doel dan ook, ongeacht de vorm of het medium (nu bekend of niet bekend) waarin het wordt gebruikt.

Gelieve geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie aan ons toe te zenden, tenzij wij schriftelijk anderszins schriftelijk anders zijn overeengekomen. We kunnen uw ongevraagde ideeën of voorstellen ook niet accepteren. Stuur ze ons dus onder geen enkele omstandigheid.

We respecteren het intellectuele eigendom van anderen en we vragen u hetzelfde te doen. Als u, of een gebruiker van deze Service meent dat zijn auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten zijn geschonden door een plaatsing op deze Service, dient u, of de gebruiker onmiddellijk een kennisgeving te sturen aan onze Aangewezen Vertegenwoordiger (zoals hieronder aangegeven). Om effectief te zijn, moet de kennisgeving het volgende bevatten:

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C.A. Sec 512 (c), kan onze Aangewezen Vertegenwoordiger voor kennisgeving van claims van schending van het auteursrecht worden gecontacteerd zoals hieronder aangegeven. Service van herhaalde overtreders van het auteursrecht of van gebruikers over wie herhaaldelijke claims van inbreuk op het auteursrecht hebben ontvangen, wordt beëindigd.

 

Aangewezen Vertegenwoordiger voor Vermeend Inbreuk:

[email protected]

 

Uw erkent en gaat ermee akkoord dat na ontvangst van een kennisgeving van een claim van inbreuk op het auteursrecht, wij het geïdentificeerde materiaal onmiddellijk van onze service kunnen verwijderen zonder aansprakelijkheid jegens u of een andere partij en dat de claims van de klagende partij en de partij die de materialen worden verwezen naar het auteursrechtsbureau van de Verenigde Staten voor arbitrage, zoals voorzien in de Digital Millennium Copyright Act.

VRIJWARINGSVERKLARING VAN GARANTIES

ALLE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DEZE SERVICE WORDEN GELEVERD OP EEN "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL , OF DE GARANTIE VAN NIET-INBREUK. ZONDER HET VOORAFGAANDE TE BEPERKEN, BIEDEN WE GEEN GARANTIE DAT: (A) DE DIENSTEN EN MATERIALEN AAN UW VEREISTEN VOLDOEN, (B) DE DIENSTEN EN MATERIALEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, (C) DE RESULTATEN DIE KUNNEN LEIDEN WORDT VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF HET MATERIAAL IS EFFECTIEF, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR, OF (D) DE KWALITEIT VAN ALLE PRODUCTEN, DIENSTEN OF INFORMATIE DIE U VAN DE DIENST VAN ONS KUNT VERKRIJGEN OF VERKREGEN OF ONZE PARTNERS ZULLEN AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN OF VRIJ ZIJN VAN FOUTEN, FOUTEN OF GEBREKEN.

DEZE SERVICE KAN TECHNISCHE OF ANDERE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJ KUNNEN TE ALLEN TIJDE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING VERANDERINGEN AAN DE MATERIALEN EN DIENSTEN DOORVOEREN. DE MATERIALEN VAN DEZE DIENST ZIJN VERLOPEN ZIJN EN WIJ VERPLICHTEN ONS NIET OM DEZE MATERIALEN OF DIENSTEN BIJ TE WERKEN.

HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, HET DOWNLOADEN OF ANDERE VERWERVING VAN ALLE MATERIALEN WORDT GEDAAN OP UW EIGEN VERANTWOORDING EN RISICO EN MET UW OVEREENSTEMMING DAT U ZELF UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG IS VAN DIE ACTIVITEITEN.

Content die beschikbaar is via deze Service vertegenwoordigt vaak de meningen en oordelen van een informatieverstrekker, site-gebruiker of andere persoon of entiteit die niet verbonden is met Chatrandom, We onderschrijven niet, noch zijn wij verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van, een mening, advies of verklaring afgelegd door iemand anders dan een bevoegde woordvoerder van Chatrandom in zijn / haar officiële hoedanigheid. Raadpleeg het specifieke redactionele beleid dat op verschillende secties van deze service is gepubliceerd voor meer informatie; dergelijk beleid is door verwijzing opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden.

SOMMIGE STATEN OF JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOE, WAARDOOR SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Uw exclusieve middel en onze gehele aansprakelijkheid, indien van toepassing, voor alle claims die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van deze service zijn beperkt tot het bedrag dat u ons hebt betaald voor de diensten op de Service gedurende de periode van twee maanden voorafgaand aan de handeling aanleiding gevend tot de aansprakelijkheid.

IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ OF ONZE PARTNERS AANSPRAKELIJK TE HOUDEN DOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF EVENTUELE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DIE WELKE VOORTVLOEIT UIT VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, ONGEACHT OF WIJ ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN OP ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE DIENST OF VAN ENIGE WEBSITE WAARNAAR WORDT VERWEZEN OF DIE MET DEZE SERVICE IS VERBONDEN.

SOMMIGE JURISDICTIES VERBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN KUNNEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

VRIJWARING

Op verzoek van ons stemt u ermee in ons en onze Affiliates te verdedigen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en onkosten, inclusief advocatenkosten die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van deze Service. We behouden ons het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle te aanvaarden van zaken die anderszins onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u, in welk geval u met ons zult samenwerken bij het verdedigen van beschikbare verdedigingen.

ARBITRAGEOVEREENKOMST

Elk geschil, controverse, verschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met dit contract, inclusief het bestaan, de geldigheid, interpretatie, uitvoering, schending of beëindiging daarvan of enig geschil met betrekking tot niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met het contract, wordt en uiteindelijk opgelost door arbitrage onder de UNCITRAL-arbitrageregels met behulp van de gestroomlijnde arbitrageprocedures van JAMS, of, in onderlinge overeenstemming, het BVI International Arbitration Center (BVIIAC), zoals gewijzigd door de IAC-procedures voor het beheer van arbitrage. Dit contract zal worden geïnterpreteerd volgens de BVI-wet en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen, dat van toepassing zal zijn op alle aangelegenheden met betrekking tot het gebruik van deze Service.

VERBOD OP COLLECTIEVE-, EN REPRESENTATIEVE ACTIES EN NIET-GEINDIVIDUALISEERDE VERANTWOORDING

U EN Chatrandom KOMEN OVEREEN DAT BEIDE SLECHTS INDIVIDUELE CLAIMS TEGEN DE ANDER KAN MAKEN EN NIET ALS EISER OF COLLECTIEF LID VAN ENIG VERMEENDE COLLECTIEF, VERTEGENWOORDIGENDE ACTIE OF PROCEDURE. TENZIJ ZOWEL U ALS Chatrandom ANDERS OVEREENKOMEN, KAN DE BEMIDDELAAR NIET CONSOLIDEREN OF MEEDOEN MET MEER DAN EEN VAN DE CLAIMS VAN EEN PERSOON OF VAN PARTIJEN, EN KAN HIJ GEEN LEIDING GEVEN AAN ENIGE VORM VAN EEN GECONSOLIDEERDE, VERTEGENWOORDIGENDE OF COLLECTIEVE PROCEDURE. DE BEMIDDELAAR KAN EVENWEL COMPENSATIE TOEWIJZEN (MET INBEGRIP VAN MONETAIRE, INJUCTIEVE EN DECLARABELE VERGOEDINGEN) TEN GUNSTE VAN DE VRAGENDE PARTIJ, VOOR ZOVER DEZE COMPENSATIE NIET VEDER GAAT DAN DE STRIKT NOODZAKELIJKE COMPENSATIE DIE DOOR DE INDIVIDUELE CLAIM (S) VAN DIE PARTIJ IS NAGEKOMEN. ALLE TOEGEWEZEN COMPENSATIE KAN GEEN ANDERE GEBRUIKERS BEÏNVLOEDEN.

ARBITRAGEPROCEDURES

Arbitrage is meer informeel dan een rechtszaak. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury en de rechterlijke toetsing van een arbitrale uitspraak is zeer beperkt. Een arbiter kan echter op individuele basis dezelfde schadevergoeding en vrijstelling toekennen die een rechtbank aan een persoon kan toekennen. Alle kwesties zijn voor de arbiter om te beslissen, behalve dan kwesties met betrekking tot arbitrage, de reikwijdte of afdwingbaarheid van deze Overeenkomst om te arbitreren, ("Verbod op Collectieve- en Representatieve Procedures en Niet-Geïndividualiseerde Hulp"), deze zijn ter beslissing voor een rechtbank van competente jurisdictie.

Een partij die voornemens is om arbitrage te zoeken, moet eerst per aangetekende brief een schriftelijke kennisgeving van de aard van het geschil in redelijke details ("Kennisgeving") aan de andere sturen. De kennisgeving aan Chatrandom moet worden verzonden naar het onderstaande DBF Group Limited-adres. Alle informatie waarom in de Kennisgeving wordt verzocht, moet worden verstrekt, inclusief een beschrijving van de aard en de basis van de claims die de partij beweert en de gevraagde hulp.

If you and Chatrandom are unable to resolve the claims described in the Notice within 30 days after the Notice is sent, you or Chatrandom may initiate arbitration proceedings with JAMS. A form for initiating arbitration proceedings is available on the JAMS website at https://www.jamsadr.com/endispute/. In addition to filing this form with JAMS in accordance with its rules and procedures, the party initiating the arbitration must mail a copy of the completed form to the opposing party. You may send a copy to Chatrandom c/o DBF Group Limited at the following address: Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Arbitrage wordt online uitgevoerd met behulp van de gestroomlijnde arbitrageprocedures van JAMS. In onderling overleg kunnen de partijen bij de arbitrage besluiten gebruik te maken van BVI International Arbitration Centre (BVIIAC), zoals gewijzigd door de IAC-procedures voor het beheer van arbitrage, indien de omstandigheden dit vereisen. In gevallen waarin een persoonlijke hoorzitting wordt gehouden, kunnen u en / of Chatrandom telefonisch aanwezig zijn, tenzij de arbiter anders vereist. In beide gevallen wordt een enkele arbiter aangewezen en wordt de procedure in het Engels gevoerd.

De arbiter zal over de inhoud van alle claims beslissen in overeenstemming met de BVI-wet en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen, met inbegrip van erkende billijkheidsbeginselen, en zal alle door de wet erkende aanspraken honoreren. De arbiter is niet gebonden aan uitspraken in eerdere arbitrages waarbij verschillende gebruikers zijn betrokken, maar is gebonden door uitspraken in eerdere arbitrages waarbij dezelfde Chatrandom -gebruiker betrokken is, voor zover vereist door de van toepassing zijnde wet. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend en het oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden aangebracht bij een rechtbank die er rechtsbevoegdheid over heeft.

KOSTEN VAN ARBITRAGE

In elke arbitrage die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, zal de arbiter aan de winnende partij, indien van toepassing, de kosten en advocatenhonoraria schenken die redelijkerwijs zijn gemaakt door winnende partij de in het kader van de arbitrage. Als de arbiter bepaalt dat een partij de winnende partij is in de omstandigheden waarin de winnende partij een deel van zijn vorderingen en tegenvorderingen heeft gewonnen, kan de arbiter de winnende partij een passend percentage toewijzen van de kosten en advocatenkosten die redelijkerwijs zijn gemaakt door de winnende partij in verband met de arbitrage.

SCHEIDBAARHEID

Met uitzondering van de bepalingen in deze sectie met betrekking tot de overeenkomst tot arbitrage ("verbod op Collectieve- en representatieve procedures en niet-geïndividualiseerde hulp"), als een arbiter of rechter beslist dat een deel van deze overeenkomst voor arbitrage ongeldig of niet-afdwingbaar is , blijven de andere delen van deze Overeenkomst tot arbitrage van toepassing. Als een arbiter of rechter beslist dat een van de bepalingen van deze Overeenkomst voor arbitrage ("Verbod op Collectieve- en representatieve procedures en Niet-Geïndividualiseerde Hulp") ongeldig of niet-afdwingbaar is, is de gehele Overeenkomst voor Arbitrage nietig en ongeldig. De rest van de Overeenkomst en de juridische geschillen sectie blijven wel van toepassing.

TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST VOOR ARBITRAGE

Niettegenstaande enige bepaling in deze Servicevoorwaarden die het tegendeel inhoudt, komen u en wij overeen dat als we in de toekomst wijzigingen in deze Overeenkomst aanbrengen in arbitrage (met uitzondering van een wijziging van een kennisgevingadres of sitekoppeling), deze wijziging niet van toepassing op elke claim die werd ingediend in een juridische procedure tegen Chatrandom vóór de ingangsdatum van de wijziging. De wijziging is van toepassing op alle andere geschillen of vorderingen die worden beheerst door de Overeenkomst tot arbitrage die zijn ontstaan of kunnen ontstaan tussen u en Chatrandom. We zullen u op de hoogte brengen van wijzigingen in deze Overeenkomst door arbitrage door de gewijzigde voorwaarden op Chatrandom .com te plaatsen ten minste 30 dagen vóór de ingangsdatum van de wijzigingen en door kennisgeving per e-mail.

 

DIVERSEN

DEELNAME AAN PROMOTIES

Van tijd tot tijd kan deze Service advertenties bevatten die worden aangeboden door derden. U kunt in correspondentie treden met, of deelnemen aan promoties van de adverteerders die hun producten laten zien op deze Service. Dergelijke correspondentie of promoties, inclusief de levering van en de betaling voor goederen en diensten, en eventuele andere voorwaarden, garanties of representaties in verband met dergelijke correspondentie of promoties, zijn uitsluitend tussen u en de adverteerder. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor enig deel van dergelijke correspondentie of promotie.

INTERNATIONAAL GEBRUIK

Door de software te downloaden of te gebruiken, verklaart u en garandeert u dat u zich niet in een rechtsgebied bevindt waar het gebruik van deze Services verboden is door wet- en regelgeving of Exportcontroles. Hoewel deze Service wereldwijd mogelijk toegankelijk is, kunnen we niet garanderen dat materiaal in deze Service geschikt of beschikbaar is voor gebruik in het rechtsgebied en is toegang tot deze Service vanuit gebieden waar de inhoud illegaal is, verboden. Degenen die ervoor kiezen toegang te krijgen tot deze Service vanaf andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetgeving. Elke aanbieding voor een dienst en / of informatie in verband met deze Service is ongeldig waar verboden.

BEËINDIGING VAN HET GEBRUIK

U gaat ermee akkoord dat wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de geheel, of een deel van de Service kunnen beëindigen of opschorten met of zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Elke vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteit kan een reden zijn om uw relatie te beëindigen en kan worden verwezen naar de juiste wetshandhavingsautoriteiten.

Bij beëindiging of opschorting, ongeacht de redenen daarvoor, behoudt uw het recht om de diensten die beschikbaar zijn op deze Service onmiddellijk te gebruiken, tenzij anders overeengekomen, en erkent u en gaat u ermee akkoord dat we uw account en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account onmiddellijk kunnen deactiveren of verwijderen en / of verdere toegang tot dergelijke bestanden of deze Service blokkeren. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor claims of schade die voortvloeit uit een beëindiging of opschorting of andere acties die door ons in verband met deze gebruiksvoorwaarden zijn ondernomen, evenals dat uw aansprakelijkheid voor onbetaalde vergoedingen na beëindiging blijft bestaan.

KENNISGEVINGEN

Alle kennisgevingen aan een partij moeten schriftelijk gebeuren en moeten worden gedaan via e-mail of via de gewone post. Kennisgevingen aan ons moeten per e-mail ter attentie van de klantendienst worden verzonden. Kennisgevingen aan u kunnen via het Platform zelf worden verzonden, of naar een e-mailadres voor zover u er een heeft verstrekt tijdens het registreren van het account. Daarnaast kunnen we mededelingen of berichten uitzenden via de Service om u op de hoogte te houden van wijzigingen in de Service of andere zaken van belang, en dergelijke uitzendingen vormen een kennisgeving aan u.

Kennisgevingen of communicatie onder deze Gebruiksvoorwaarden worden geacht te zijn geleverd aan de partij die dergelijke communicatie ontvangt op de datum van aflevering die aan u is doorgegeven.

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden en gebruik te maken van deze Services, erkent u dat u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van dergelijke meldingen. Om u af te melden voor elke communicatie, kunt u dit doen door uw accountinstellingen aan te passen als een dergelijke optie beschikbaar is, of op een manier die verder wordt beschreven in ons Privacybeleid.

ALGEMEEN

U hebt het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik ingezien en gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van deze Service voor commerciële doeleinden zult verkopen, opnieuw verkopen, dupliceren, kopiëren of voor enige andere doeleinden zult gebruiken, noch zich met deze service zult bemoeien of deze willen verstoren.

De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om scheidbaar te zijn. Als om welke reden dan ook enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar is in een rechtsgebied, dan is een dergelijke bepaling, met betrekking tot een dergelijk rechtsgebied, niet effectief in de mate van die ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid zonder op enigerlei wijze afbreuk te doen aan de geldigheid of afdwingbaarheid daarvan in een ander rechtsgebied of de overige bepalingen hiervan in een rechtsgebied.

Er is geen joint venture, partnerschap, werkrelatie of agentschapsrelatie tussen u en Chatrandom als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden. Het falen van Chatrandom om een recht of bepaling in deze Servicevoorwaarden af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling tenzij schriftelijk erkend en goedgekeurd door Chatrandom.

In aanvulling op enig excuus geboden door toepasselijke wetgeving, zijn wij vrijgesteld van aansprakelijkheid voor niet-aflevering of vertraging in de levering van producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service die voortvloeien uit elke gebeurtenis buiten onze redelijke controle, al dan niet voorzienbaar door een van beide partijen, inclusief maar niet beperkt tot, arbeidsstoornissen, oorlog, brand, ongeval, slecht weer, onvermogen om transport te verzekeren, regeringshandeling of regelgeving en andere oorzaken of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, al dan niet vergelijkbaar met die welke hierboven zijn opgesomd.

Deze gebruiksvoorwaarden, samen met toepasselijke beleidsregels, omvatten de volledige overeenkomst tussen u en Chatrandom.

Elke tekortkoming door ons om een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of gerelateerde rechten af te dwingen of uit te oefenen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of deze bepaling.

Het beleid dat op onze sites wordt geplaatst, kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen worden van kracht wanneer we ze plaatsen via de Chatrandom -service.