Chatrandom Privacybeleid

Laatste herziening: 5/25/18

Dit privacybeleid (het "Privacybeleid") is van toepassing op de Chatrandomdiensten zoals geleverd door Cogroup Limited, alle gebruikersgegevens die door Chatrandom worden verzameld, verwerkt of anderszins worden gebruikt, zijn voor de legitieme doeleinden van het leveren van de diensten waarvoor u toestemming heeft gegeven bij het accepteren van onze Voorwaarden. We willen u graag informeren over onze privacy praktijken.

Chatrandom gebruikt beveiligingsprotocollen naar industriestandaarden om te verzekeren dat uw gegevens veilig zijn. Wij vragen van u dat u dit privacybeleid doorneemt om uw rechten en plichten te begrijpen. Denk logisch na bij de keuzes die u maakt wat betreft de informatie die u online deelt en met andere gebruikers. Chatrandom is trots om een partner te zijn van onze gemeenschap om te zorgen voor een veilige en prettige omgeving voor iedereen.

We doen ons best transparant en informatief te zijn wat betreft onze privacy praktijken. We trachten in simpele taal uit te leggen wat ons beleid is, welke informatie we verzamelen, hoe we die informatie gebruiken. We hebben een Gegevensfunctionaris aangesteld met wie contact opgenomen kan worden via [email protected]. Neem contact op als u verdere uitleg wenst over een beleid, om een schending van dit of een ander beleid te rapporteren of om toestemming in te trekken die u aan ons heeft verschaft om uw gegevens te gebruiken met het doel onze diensten aan u te leveren.

Bovendien zijn dit privacybeleid, de gegevensverwerking en privacyprotocollen van onze organisatie het resultaat van inbreng van een reeks experts op het gebied van beveiliging, juridische en technische en productengineering. Wij willen vooral dat u begrijpt dat uw privacy erg belangrijk voor ons is en we zullen, samen met u, werken om uw privacy, maar ook de veiligheid en en het plezier van onze gemeenschap te beschermen.

 

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN OF ONTVANGEN

In het algemeen. We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen, waaronder gevoelige gegevens en andere informatie. "Persoonlijke informatie" betekent individueel identificeerbare informatie die ons in staat stelt om de daadwerkelijke identiteit van en contact met een specifieke persoon vast te stellen. Gevoelige Gegevens zijn informatie, opmerkingen of content (bijv. video, profiel, reacties) waarvan u er zelf voor kiest deze te plaatsen, waarin u er eventueel zelf voor kiest om persoonlijke details vrij te geven. Door Gevoelige Gegevens aan ons te verschaffen, staat u toe dat wij die Gevoelige Gegevens verzamelen, gebruiken en vrijgeven zoals is toegestaan door toepasselijke privacy wetgevingen. We kunnen ook uw geolocatie-informatie verzamelen met uw toestemming. We kunnen deze informatie verzamelen via mobiele applicaties of gerelateerde online diensten. Door deze dienst gebruiken, geeft u ons toestemming om gegevens gerelateerd aan het aanbieden van onze diensten te verzamelen, analyseren en bewaren. Door de dienst te gebruiken, geeft u toestemming communicatie van ons te ontvangen, inclusief vastgelegde content, overgedragen via de dienst, uw toestel of andere communicatiemethoden die u gebruikt kan hebben met als doel aan deze Gebruikersvoorwaarden te voldoen en de standaarden van de gemeenschap te onderhouden.

Informatie die u verstrekt. Tijdens het gebruik van deze Diensten, hetzij door het downloaden, installeren en gebruiken van een mobiele applicatie, hetzij door gebruik te maken van de diensten via uw browser, met als doel de features van Chatrandom te gebruiken, zal bepaalde informatie aan ons worden overgedragen. Deze vereiste informatie - met inbegrip van maar niet beperkt tot, uw toesteltype, IP-adres, besturingssysteem, browserinformatie, locatiediensten en cookies, die essentieel zijn voor het leveren van de diensten.

Dergelijke informatie wordt passief verzameld met het doel deze Diensten te leveren en te verbeteren. Uw gebruik van deze diensten geeft blijk van uw instemming met de overdracht van dergelijke informatie. Gebruikers worden eraan herinnerd dat ze hun apparaatinstellingen beheren, inclusief, maar niet beperkt tot, cookie-instellingen, geolocatieservices en zij zijn verantwoordelijk voor het begrijpen en aanpassen van instellingen in de hardware of software die zij gebruiken.

U stemt ermee in dat u voorafgaand aan het gebruik van onze Diensten de gelegenheid hebt gehad om onze Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid te bekijken en dat u akkoord ging met deze voorwaarden. De informatie die in deze sectie wordt besproken, is essentieel voor de levering van deze diensten, in tegenstelling tot informatie die in de sectie hieronder wordt besproken, de overdracht van deze informatie gebeurt automatisch en kan niet geweigerd worden, in tegenstelling tot instellingen of features zoals besproken inde sectie "Aanvullende Features" hieronder.

In-dienst-communicatie features zijn standaard ingeschakeld, zodat Chatrandom belangrijke informatie over uw gebruik kan overdragen, indien nodig. Dergelijke mededelingen zijn mogelijk niet onderworpen aan bepaalde weigeringsbepalingen, zoals hieronder besproken, voor alle klassen Gebruikers. Als u vragen hebt over communicatiefuncties, kunt u contact opnemen met Chatrandom via [email protected]. We kunnen van gebruikers die geen account hebben geregistreerd eisen dat ze aanvullende informatie verstrekken om eventuele privacykwesties of -problemen te verhelpen.

Verstrekking van informatie voor accounthouders of gebruikers van bepaalde features

Tijdens het gebruik van de dienst, om toegang te krijgen tot functies of om bepaalde diensten in te schakelen, die nu of in de toekomst kunnen worden aangeboden. U bent mogelijk verplicht persoonlijke informatie aan ons te verschaffen, zoals uw naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van deze servicefuncties naar eigen inzicht is. Het is uw beslissing om bepaalde functies of features al dan niet te gebruiken, alle dergelijke persoonlijke informatie wordt vrijwillig gegeven.

Alle inlogfuncties, inclusief gebruikersnamen of wachtwoorden die worden gegenereerd tijdens het registreren van een account, moeten worden beschermd door de gebruiker te registreren. U wordt nadrukkelijk geadviseerd deze informatie niet met anderen te delen en het registreren van de gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die verband houden met hun account.

Gebruiksinformatie

Via deze dienst kunt u content die door gebruikers is gegenereerd, bepaalde features of functionaliteiten streamen of anderszins leveren, die toegankelijk kunnen zijn voor gebruikers, kunnen u toestaan een gebruikersprofiel te maken of andere inhoud te plaatsen. Met al deze functies kunt u bepaalde persoonlijke informatie van uw keuze vrijgeven. Gebruikers stemmen ermee in dat de eindverantwoordelijkheid voor de details, informatie en / of inhoud die ze openbaar delen met andere gebruikers bij hen berust. Gebruikers worden ten zeerste afgeraden om financiële gegevens, hun thuisadres of andere gevoelige informatie te delen. Gebruikers gaan ermee akkoord en begrijpen dat dergelijke informatie die zij delen naar eigen goeddunken is, Chatrandom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze persoonlijke keuzes. Chatrandom kan ervoor kiezen om, naar eigen goeddunken, herstelacties te ondernemen wanneer zij van mening zijn dat bepaalde activiteiten onze algemene voorwaarden of andere wetten en voorschriften schenden.

Informatie uit andere bronnen. Wij en de externe dienstverleners, die we mogelijk kiezen voor gebruik, kunnen analytische diensten gebruiken om de gebruikerservaring via onze dienst te evalueren en te verbeteren. Dergelijke gegevens en informatie zullen worden samengevoegd en alleen worden gebruikt om informatie over uw gebruik te verstrekken, voor zover noodzakelijk om u de diensten te bieden waarin u hebt aangegeven geïnteresseerd te zijn.

Voor zover deze diensten gebruik maken van of links bevatten naar websites van derden ("Diensten van Derden"). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van de Diensten van Derden, Chatrandom is niet verantwoordelijk voor de Privacypraktijken of de inhoud van die andere websites of Diensten, en het is uw verantwoordelijkheid om het Privacybeleid op die websites te herzien om bevestigen dat u het beleid begrijpt en ermee akkoord gaat.

Afmelden voor bepaalde functies. Door uw browser-, hardware- of mobiele apparaatinstellingen aan te passen aan de vereisten van de fabrikant of vervoerder, kunt u bepaalde functies uitschakelen in uw privacy-instellingen. U begrijpt dat het uw verplichting is om deze aanpassingen door te voeren om deze beslissing te nemen. U wordt er ook op gewezen dat als u zich afmeldt voor een dergelijke dienst, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van de Dienst kunt gebruiken.

Alle Gebruikers worden erop gewezen dat zij verantwoordelijk zijn voor de configuratie van instellingen op hun apparaat. Voor zover u aanvullende informatie hebt verstrekt, kunt u tijdens het registreren van een account ervoor kiezen om geen wijzigingen aan te vragen in Privacy- of communicatie-instellingen, aangezien u hen hebt geautoriseerd tijdens het registreren van uw account door contact op te nemen met [email protected].

Chatrandom aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid en privacy gerelateerd aan uw gebruik van deze Diensten; uw voortgezet gebruik van deze Diensten is onder voorbehoud van de keuze van de juiste instellingen en configuraties die geschikt zijn voor uw apparaat en de wijze van gebruik van deze Diensten .

HOE WIJ DE INFORMATIE GEBRUIKEN DIE WE VERZAMELEN

In het Algemeen. We kunnen informatie die we over u verzamelen, gebruiken om:

 • onze diensten te leveren en te verbeteren en om ons bedrijf beheren;
 • klantenservice te bieden;
 • uw gebruik van de opgenomen Diensten te analyseren om zodoende functies te ontwikkelen en inhoud te leveren die u interesseren.
 • om analytische informatie te verzamelen om de functionaliteit van de Dienst te verbeteren.
 • om te verifiëren of u in aanmerking komt om bepaalde feature van onze dienst te gebruiken, om contact met u op te nemen als reactie op uw klachten of om de rechten onze onder Gebruikersvoorwaarden uit te voeren.
 • of om features of diensten uit te voeren zoals anderszins beschreven op het moment dat wij de gegevens van u hebben verzameld.
 • detecteren en bestrijden van fraude of andere illegale of ongeautoriseerde activiteiten, zoals aangegeven in onze Gebruiksvoorwaarden of andere gerelateerde beleidsregels, door gebruikersgegevens (inclusief tekst, afbeeldingen of andere inhoud) te verzamelen en te analyseren die mogelijk illegale of ongeautoriseerde activiteiten van gebruikers vormen .
 • Gegevensanalyses uitvoeren met als doel de gebruikerservaring te verbeteren en tegenmaatregelen te treffen tegen illegale of ongeoorloofde activiteiten.
 • Bewaren van gegevens (zoals tekstafbeeldingen, audio of andere inhoud kunnen bevatten) om herhalingen te voorkomen, of als er een patroon van misbruik of illegale activiteiten wordt gedetecteerd.
 • Zorgen voor naleving van de AVG en andere gegevensbeschermingswetgeving, door het bijhouden van toestemming en opt-outverzoeken met betrekking tot de automatisch verzamelde of vrijwillig verstrekte informatie. Assisteer wetshandhavings- en andere instanties door melding te maken van illegale activiteiten als deze onder onze aandacht worden gebracht, en wij geloven dat naar onze mening dergelijke actie gerechtvaardigd is.
 • Onze Voorwaarden of ingevoerde beleid uitvoeren

Grondslag voor gebruik en verwerking van uw gegevens

Het recht om uw informatie te gebruiken of te verwerken zoals hierboven beschreven, baseren we op de volgende grondslagen:

Wij zullen uw informatie alleen verwerken zolang wij een relevante wettelijke basis hebben om dit te doen, om u de gevraagde diensten te bieden, en zoals vereist in uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan door onze voorwaarden te accepteren.

Uw gegevens en persoonlijke informatie worden alleen gebruikt voor de legitieme doeleinden waarvoor ze ons aan zijn verschaft, namelijk het verbeteren van onze diensten en het analyseren van gebruikersdata om ervoor te zorgen dat ons platform voor iedereen een veilige en prettige gemeenschap blijft of voor een ander doeleinde waarvan wij van mening zijn dat het rechtstreeks verband houdt met deze legitieme doelstellingen.

Wij zullen uw gegevens alleen verwerken of gebruiken voor zover u hiermee heeft ingestemd. We behouden ons het recht voor om u te vragen uw toestemming te verlengen, als we van mening zijn dat een proces of gebruik buiten het bereik valt van de doeleinden waarmee u aanvankelijk akkoord bent gegaan. In dat geval kunnen we bovendien toestemming vragen via in-app-communicatie of op een andere manier waarmee u ons toestemming heeft gegeven om contact met u op te nemen. U kunt te allen tijde uw toestemming voor gebruik of verwerking van uw gegevens intrekken door contact met ons op te nemen via [email protected], in welk geval uw verzoek zal worden doorgestuurd naar onze Privacy Officer.

Zoals u weet zal het intrekken van uw toestemming of ervoor kiezen u terug te trekken uit bepaald datagebruik, er in sommige gevallen toe leiden dat wij niet langer onze diensten aan u kunnen aanbieden.

MET WIE WIJ UW INFORMATIE DELEN

Bovendien zult u voor het delen zoals hierboven vermeld als gebruiker van Chatrandom ermee hebben ingestemd dat uw content zichtbaar is voor andere gebruikers van de dienst in overeenstemming met de instellingen die u heeft gekozen.

Persoonlijke gegevens. Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met anderen, behalve zoals aangegeven in dit Privacybeleid of wanneer wij u informeren en u de gelegenheid geven om u te weigeren uw persoonlijke informatie te delen. We kunnen persoonlijke informatie delen met:

Dienstverleners. Van tijd tot tijd kunnen we externe dienstverleners inschakelen om bepaalde features of functionaliteiten van deze dienst uit te voeren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot bemiddeling, technische ondersteuning of betalingsverwerking); deze derden zijn vereist te allen tijden alle gegevens en informatie te verwerken volgens dit beleid.

Onze vertrouwde externe dienstverleners begrijpen dat wij onze standaarden van databescherming aan hen overdragen door hen te kiezen en wij vragen hen aan te tonen dat alle gegevens die zij verwerken of opslaan overeenkomstig is met dit privacy beleid en de toepasselijke privacywetgevingen.

Voor zover gegevens worden overgedragen van gebruikers in landen in de Europese Economische Ruimte ("EER") naar andere gebruikers buiten de EER, en voor zover die data wordt verwerkt door externe dienstverleners, zal er in onze overeenkomsten met die dienstverleners standaardclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of een andere passende maatregelen worden opgenomen om dataoverdrachten van de EER naar andere landen toe te staan, om hen te binden aan de verplichtingen om de privacy en beveiliging van uw data te waarborgen zoals wij dat doen onder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Andere situaties.

We kunnen uw informatie, inclusief persoonlijke informatie, overdragen:

Om te voldoen aan een dagvaarding of soortgelijke onderzoeksvraag, een gerechtelijk bevel of een verzoek tot medewerking van een wetshandhavende instantie of andere overheidsinstantie; om onze wettelijke rechten vast te leggen of uit te oefenen; om onszelf te verdedigen tegen juridische claims; of zoals anderszin vereist door de wet. In dergelijke gevallen kunnen we elk juridisch bezwaar of recht waarover wij beschikken, verhogen of opheffen.

Wanneer wij van mening zijn dat de overdracht gepast is met betrekking tot het onderzoeken, voorkomen of anderszins actie ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten of andere vergrijpen; om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze gebruikers, ons personeel of anderen te verdedigen en beschermen; om toepasselijke wetten na te leven of mee te werken met wetshandhaving; of om onze voorwaarden en beleid uit te voeren.

In overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en onder dit privacybeleid hebt u ermee ingestemd om communicatie, statistieken en inhoud van Chatrandom te ontvangen met betrekking tot uw gebruik van de diensten, met als doel de functionaliteit van het platform te verbeteren, zodat de gebruikerservaringen naar wens zijn en om naleving van onze Gebruikersvoorwaarden te garanderen.

Chatrandom kan configuraties bieden, nu of in de toekomst, die u de mogelijkheid geven zich uit te schrijven voor dergelijke communicatie of u kunt zich uitschrijven door hiertoe een rechtstreeks verzoek in te dienen. Dergelijke keuzes zullen u gebonden worden of wij zullen uw toestemming vragen als wij geloven dat het raadzaam of nodig is dit opnieuw te vragen als wij geloven dat de features, content of communicatie niet overeenkomt met waar u oorspronkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Als u van mening bent dat een nieuwe features, content of communicatie anders is dan waarvoor u toestemming heeft gegeven of de gegevens die u aan ons heeft verschaft op een andere manier worden gebruikt gedurende uw gebruik van deze diensten, adviseren wij u contact op te nemen met onze gegevensfunctionaris via [email protected] en verzoekt u onmiddellijk uit te laten schrijven uit die feature, content of communicatie, begrijpende dat het uitschrijven uit features, content of communicatie die essentieel zijn voor de diensten die we leveren, er in de meeste gevallen voor zal zorgen dat u geen gebruik kunt maken van de desbetreffende dienst.

Geaggregeerde en / of niet-persoonlijke informatie. Tenzij anderszins verboden door de wetten in het rechtsgebied waarin u woont, dient u zich ervan bewust te zijn dat, voor zover u toestemming hebt verleend voor dergelijk gebruik, we niet-persoonlijke informatie die we verzamelen onder de bovenstaande omstandigheden mogen gebruiken en delen. We hebben het ook het recht deze te delen met gelieerde ondernemingen en derden om gerichte advertenties te ontwikkelen voor onze dienst of voor websites of applicaties van derden, en om de advertenties die u ziet te rapporteren en te analyseren.

PRIVACY VAN KINDEREN

Hoewel onze dienst een algemene doelgroep heeft, eisen we dat onze gebruikers de vereiste wettelijke leeftijd hebben om een contract aan te gaan. Deze dienst is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 13 jaar en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we erachter komen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 13 jaar zonder toestemming van de ouders, zal die informatie verwijderd worden. Als u denkt dat we informatie hebben van of over een kind jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op via [email protected].

Uw privacyrechten in Californië

California Civil Code Section 1798.83 staat geregistreerde accounthouders van Chatrandom toe die ingezetenen van Californië zijn om bepaalde informatie over onze openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden op te vragen, of om privacy-instellingen te wijzigen voor zover ze beschikbaar zijn. U kunt zich afmelden voor communicatie of privacygerelateerde wijzigingen aanvragen door contact met ons op te nemen via [email protected]

U heeft het recht dergelijke verzoeken in te dienen als u een gebruiker van deze diensten bent, maar Chatrandom behoudt zich het recht voor om de manier te bepalen waarop dergelijke verzoeken kunnen worden afgehandeld, bepaalde opt-outbepalingen die mogelijk niet beschikbaar zijn voor niet-geregistreerde Gebruikers kunnen worden bereikt door het gebruik van deze Diensten te beëindigen.

TOESTEMMING TOT INTERNATIONALE VERWERKING

Wij zijn een groeiende onderneming met gebruikers en activiteiten in meerdere landen, waaronder de Europese Unie. We hebben gegevensprocedures ontwikkeld om te verzekeren dat informatie op de juiste manier wordt beschermd, maar we vragen onze gebruikers om zich bewust te zijn van de privacy- en gegevensbeschermingswetgeving in het rechtsgebied waarin ze zich bevinden. Zoals vermeld in dit Privacybeleid erkent u dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de informatie die u kiest om te delen bij u ligt.

GEEN RECHTEN VAN DERDEN

Dit privacybeleid schept geen rechten die door derden kunnen worden afgedwongen of die openbaarmaking van persoonlijke informatie met betrekking tot gebruikers van de website vereisen.

WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN

U erkent dat externe dienstverleners of externe diensten zoals uw app store (bijv. ITunes of Google Play) bepaalde informatie kunnen verzamelen in verband met uw gebruik van de Dienst, zoals Persoonlijke informatie, Betaalinformatie, Geolocatie Informatie en andere op gebruik gebaseerde gegevens. We hebben geen controle over het verzamelen van dergelijke informatie door een externe app store en voor dergelijke verzameling of gebruik is het toepasselijke privacybeleid van die derde partij van toepassing.

De Dienst kan links naar websites van derden bevatten. We hebben geen controle over de privacypraktijken of de inhoud van deze websites. Als zodanig zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van die websites van derden. U dient het toepasselijke privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van derden te controleren bij het bezoeken van andere websites.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is van kracht vanaf de datum die bovenaan dit privacybeleid wordt vermeld. We kunnen dit privacybeleid regelmatig wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden bekend gemaakt via de dienst. Door de dienst te gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen in dit Privacybeleid hebben aangebracht, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Houd er rekening mee dat, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ons gebruik van de informatie wordt beheerst door het privacybeleid dat van kracht is op het moment dat we de informatie verzamelen. Raadpleeg dit Privacybeleid regelmatig.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] met 'Privacybeleid' in de onderwerpregel. Voor alle andere vragen vragen wij u gebruik te maken van de informatie in de gebruikersvoorwaarden om contact met ons op te nemen.