PRIVACYBELEID

LEES HET VOLGENDE PRIVACYBELEID ZORGVULDIG DOOR. WANNEER U ZICH TOEGANG VERSCHAFT TOT ONZE WEBSITE OF ER GEBRUIK VAN MAAKT, VERKLAART U DAT U DIT GELEZEN EN BEGREPEN HEEFT EN DAT U AKKOORD GAAT MET DE VOOWAARDEN VAN DIT PRIVACYBELEID EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE. WANNEER U NIET MET DIT PRIVACYBELEID AKKOORD GAAT MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. CONTROLEER DIT BELEID REGELMATIG OM TE KIJKEN OF ER WIJZIGINGEN IN OPGETREDEN ZIJN.

Dit Privacybeleid is geldig vanaf 01/02/2011.

Uw privacy is belangrijk en daarom heeft ChatRandom, Inc. het volgende privacybeleid ingesteld om u te laten weten welke gegevens wij verzamelen wanneer u onze website, www.ChatRandom.com (“Website”) bezoekt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. Dit Privacybeleid legt het verzamelen van gegevens en het gebruik van de Website uit; het heeft geen betrekking op andere online websites, producten en diensten. De termen “u”, “uw”, “uwe” en “gebruiker” refereren naar de gebruiker of bezoeker die onze Website, bezoekt, gebruikt of bekijkt. De termen “wij”, “ons” en “onze” refereren naar ChatRandom, Inc.

Door gebruik te maken van de Website geeft u toestemming voor het verzamelen en gebruiken van gegevens zoals in dit Privacybeleid uiteen is gezet. We kunnen periodieke wijzigingen aanbrengen aan dit Privacybeleid en deze wijzigingen zullen we aan deze pagina toevoegen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit Privacybeleid regelmatig te bekijken om zodoende geïnformeerd te blijven over eventuele wijzigingen en daarom nodigen wij u uit om deze pagina veelvuldig te bezoeken.

1.Persoonlijke Identificeerbare Gegevens

”Persoonlijke Identificeerbare Gegevens” zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren zoals, maar niet beperkt tot, voor- en achternaam, huis of fysiek woonadres, een e-mailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens van zowel privé- als werkadres. Deze Website kan functies bevatten waarvoor registratie noodzakelijk is. Wanneer registratie noodzakelijk is om gebruik te maken van deze Website of delen van deze Website, dan mag ChatRandom Persoonlijke Identificeerbare Gegevens van deze registratie verzamelen zoals de volgende: voor- en achternaam, adres (inclusief postcode), e-mailadres, telefoonnummer, authenticatiegegevens, leeftijd, bedrijf, land en andere gegevens. Ook ontvangt ChatRandom automatisch gegevens van uw browser, inclusief uw internet protocol (IP) adres, cookies-informatie en de aangevraagde webpagina en slaat deze automatisch op onze servers op. Wij kunnen Persoonlijke Identificeerbare Gegevens verzamelen en opslaan wanneer u zich voor onze Website registreert, een vraag stelt, een formulier invult, betaalde delen van onze Website bezoekt of ons een e-mail stuurt. U kunt ervoor kiezen bepaalde informatie niet met ons te delen maar dan kunt u wellicht geen voordeel halen uit veel van onze functies en zijn wij niet in staat u bepaalde diensten niet aanbieden.

We kunnen uw Persoonlijke Identificeerbare Gegevens gebruiken voor het complimenteren van transacties, voor het reageren op uw aanvragen, voor het beantwoorden van uw vragen en om u op de hoogte te brengen van promoties, updates en speciale aanbiedingen die volgens ons interessant voor u kunnen zijn. Daarnaast worden Persoonlijke Identificeerbare Gegevens gebruikt om de Website te optimaliseren, om promotionele en marketingactiviteiten te bevorderen, om onze producten en diensten te verbeteren, om te delen met andere partijen zoals beschreven in dit Privacybeleid, om problemen op te lossen, om administratieve taken uit te voeren, om geschillen te beslechten, om onze voorwaarden af te dwingen, om mee te werken met rechtsorganisaties en andere doelen die nodig zijn om uw aanvragen optimaal aan u aan te kunnen bieden. Wanneer u onze Website of een link naar onze Website gebruikt om informatie over een product of dienst aan een andere persoon te sturen, kunnen wij zowel uw Persoonlijke Identificeerbare Gegevens als de Persoonlijke Identificeerbare Gegevens van elke ontvanger verzamelen en opslaan. Wij mogen de Persoonlijke Identificeerbare Gegevens van de ontvanger gebruiken om hem of haar in staat te stellen om de informatie die u heeft aangevraagd te tonen of toegang verschaffen tot deze informatie.

Voor Persoonlijke Identificeerbare Gegevens die aan ons geleverd worden wanneer u solliciteert voor een baan bij ons, zullen wij deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot baankansen die interessant voor u kunnen zijn. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om contact met u op te nemen over aankondigingen, administratie, verzoeken of inlichtingen, uw profiel, wijzigingen op onze Website of in het beleid, promotionele aanbiedingen en andere activiteiten, en verzoeken tot feedback door middel van enquêtes en vragenlijsten.

Wij morgen u periodiek promotionele e-mail sturen die gerelateerd zijn aan onze product, promoties en service-aanbiedingen. U krijgt de mogelijkheid om af te zien van de ontvangst van deze promotionele e-mails door eenvoudigweg de “uitschrijf” instructies op te volgen die in elke e-mail van ons zullen verschijnen.

2.Niet-Persoonlijke Identificeerbare Gegevens

Wij, of onze dienstverleners, verzamelen bepaalde gegevens automatisch wanneer u interactie heeft met onze Website en slaan deze gegevens automatisch op. Wij verzamelen bijvoorbeeld uw internet protocol (IP) adres, URL, browsergegevens en uw domeinnaam elke keer dat u onze Website bezoekt. Wij verzamelen ook gegevens met betrekking tot klanten bezoekpatronen, websitegebruik, hits op onze server, Website, welke pagina's bekeken worden, datum en tijdstip van uw aanvragen en navigatiepatronen. De gegevens die op deze manier verzameld worden geven ons geen enkele Persoonlijke Identificeerbare Gegevens over gebruikers. Deze niet-persoonlijke identificeerbare gegevens helpen ons in het lokaliseren van onze gebruikers, helpen ons om hoge bezoekersaantallen te bepalen en vergemakkelijken het analyseren van effectieve manieren om met onze gebruikers te communiceren. Als onderdeel van een lopende analyse, kunnen we ook gebruik maken van zogenaamde “webbakens” die ons helpen met het identificeren wanneer e-mails naar u zijn verzonden en wanneer deze zijn ontvangen en gelezen.

Zoals vele andere websites gebruiken wij standaardtechnologieën zoals “cookies”, bestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst door de websites die u bezoekt, inclusief maar niet beperkt tot, lokaal gedeelde objecten (ook bekend als “flash cookies”). Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer wanneer u onze Website bezoekt. Websites gebruiken tijdelijke cookies, “sessie” cookies genaamd om te verzekeren dat u herkend wordt wanneer u van pagina naar pagina gaat binnen één website en dat gegevens die u reeds ingevoerd heeft herinnerd blijven. Websites maken ook gebruiken van cookies die “blijvende” cookies worden genoemd die ervoor zorgen dat een website u onthoud bij volgende bezoeken zodat uw ervaringen worden versneld of verbeterd wanneer diensten en functies worden aangeboden. Wij kunnen zowel blijvende als sessie cookies installeren wanneer u onze Website bezoekt. Wij gebruiken cookies om onze Website te verbeteren en om het gebruik makkelijker te maken. Cookies stellen ons in staat om gebruikers te herkennen en repetitieve aanvragen voor dezelfde gegevens te vermijden. De meeste browsers zullen cookies accepteren totdat u de browserinstellingen wijzigt in het niet accepteren van cookies. Wanneer u cookies blokkeert of weigert cookies te accepteren of cookies verwijdert na een bezoek aan onze Website, krijgt u wellicht geen toegang tot bepaalde delen en functies van onze Website of kunt u deze niet gebruiken.

Wij kunnen elke combinatie van uw IP adres, cookies en andere gegevens gebruiken om u of uw computer te identificeren wanneer u onze Website bezoekt en u laat ons, naar ons eigen goeddunken, per direct en zonder kennisgeving, u, tijdelijk of permanent, blokkeren, schorsen of weren om onze Website, of zijn inhoud en diensten, te bekijken, bezoeken of gebruiken (a) wanneer u onze Algemene Voorwaarden heeft geschonden of overtreden; (b) wanneer u het intellectuele eigendom, bedrijfseigen, privacy, overeenkomst rechten of andere rechten geschonden of verduisterd heeft of er inbreuk op gemaakt heeft van ChatRandom of haar partners; of (c) voor welke andere reden dan ook of geen enkele reden. U gaat akkoord dat ChatRandom nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor u of een andere partij voor het blokken, schorsen of beëindigen van uw toegang. In het geval van zo'n overtredingen, behouden wij al onze rechten die genoemd zijn in dit Privacybeleid en in de Algemene Voorwaarden bij wet en in het eigen vermogen.

De niet-personlijke identificeerbare gegevens die wij verzamelen worden ook gebruikt om de Website te analyseren en verbeteren om onze klanten te helpen met een bevredigende en plezierige online ervaring. Wij kunnen de niet-persoonlijke identificeerbare gegevens ook gebruiken voor het oplossen van problemen, het uitvoeren van administratieve taken, het beheren van de Website, het voldoen aan wetten en ordeningen en het meewerken aan onderzoeken van rechtshandhaving. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken om het gebruik van de Website te analyseren en gegevens te verzamelen over de demografische gegevens van de bezoekers.

3. Worden deze Gegevens Gedeeld, Opgeslagen of Bekendgemaakt?

ChatRandom verkoopt of huurt de Persoonlijke Identificeerbare Gegevens die het verzamelt over u of andere partijen niet uit. Omdat er geen privacy verwacht wordt van ChatRandom, mogen wij Persoonlijke Identificeerbare Gegevens bekendmaken wanneer de wet hierom vraagt of wanneer er wordt vermoed dat dit nodig is: (a) om te voldoen doen de wet of een legaal proces, rechterlijk bevel of een dagvaarding gericht aan ChatRandom of een aanvraag aan de Website om mee te werken met rechterlijke autoriteiten; (b) om met de rechtsinstanties samen te werken om verdachte of daadwerkelijk illegale activiteiten of fraude op de Website te onderzoeken, voorkomen of er actie tegen te ondernemen; (c) om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of onze Leveranciers (zoals onderstaand gedefinieerd), licentiehouders, zakenpartners, agenten, klanten, gebruikers of anderen te beschermen en te verdedigen; of (d) om op te treden in situaties die te maken hebben met feitelijke of mogelijke dreigingen die de fysieke veiligheid van elk persoon in het geding brengen, schendingen van onze overeenkomsten, misbruik van deze Website, veiligheidsbreuken van deze Website of wanneer het nodig is om onze systemen, business, gebruikers of anderen te beschermen. Wij kunnen de gegevens die we van u via de Website gekregen hebben, inclusief Persoonlijke Identificeerbare Gegevens, bekendmaken aan een opvolger als onderdeel van een fusie, overname of andere verkoop van onze activa of business of wanneer wij een faillissement aanvragen.

Daarnaast mogen wij verkregen gegevens bekendmaken aan adverteerders. In deze situaties mogen wij geen gegevens bekendmaken aan deze instanties die u persoonlijk kunnen identificeren. Wij mogen statistische gegevens bekendmaken om een representatief publiek te verkrijgen voor adverteerders.

Wij mogen contracten maken met partijen, zakenpartners of personen voor bepaalde diensten en producten, inclusief maar niet beperkt tot, exploitatie, het beheer, het onderhoud en het hosten van de Website, betalingstransacties en autorisatie, distributie, databeheer, marketing en promotionele ondersteuning, problemen oplossen, goederen en diensten, of bedrijven die affiniteit, frequent-gebruiker en beloningsprogramma's, enzovoorts (“Leveranciers”;) hebben. Wij leveren de Leveranciers de gegevens die nodig zijn voor hen om deze diensten te verlenen met de eis dat zij de gegevens alleen gebruiken om de diensten aan ons te verlenen. Onze Leveranciers mogen andere partijen inschakelen om de diensten gerelateerd aan onze business uit te voeren. Voorbeelden van deze diensten zijn betalingstransacties en autorisatie, bestellingen en verzending, en de Website hosten, marketing of evaluatie. Onze Leveranciers kunnen Persoonlijke Identificeerbare Gegevens delen met andere partijen naar wij autoriseren hen om deze gegevens alleen te gebruiken met betrekking tot de diensten die de Leveranciers aan ons leveren. Wij verwerpen de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit soort acties van de Leveranciers en u gaat akkoord om ons hier schadeloos voor te stellen. Het gebruik van uw Persoonlijke Identificeerbare Gegevens zijn onderhevig aan het privacybeleid van de Leveranciers en andere partijen, en de acties van de Leveranciers en andere partijen staan buiten onze controle.

Webcam-afbeeldingen van videochats op ChatRandom kunnen opgeslagen worden, geüpload worden op onze servers en gemonitord worden op wangedrag. Opgeslagen afbeeldingen kunnen ook opgeslagen en gebruikt worden om het Monitoringsproces van ChatRandom te verbeteren. Het monitoren is niet perfect en derhalve kunt u gebruikers aantreffen in de videochat die onze voorwaarden schenden en u moet weten dat u de diensten gebruikt op uw eigen risico.

De rapporten die ChatRandom bijhoudt van uw chats kunnen gedeeld worden met andere partijen met als doel om de wet te handhaven; om te monitoren en de voorwaarden van ChatRandom af te dwingen; of om de handhavings- en monitoringsprocessen van ChatRandom te verbeteren.

ChatRandom maakt gebruik van Google Analytics om niet-persoonlijke statistische gegevens te volgen over het websitegebruik. Google levert een browsertoevoeging waar u af kunt zien van Google Analytics.

4. Hoe U Toegang Krijgt Tot of Uw Gegevens Kunt Wijzigen

Wanneer wij u registratie voor een account aanbieden voor onze Website, dan kunt u toegang krijgen tot uw Persoonlijke Identificeerbare Gegevens en deze wijzigen door aan te melden op uw account en uw profiel te bewerken. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord en accountgegevens.

Wanneer u geen toegankelijk account van onze Website heeft, dan kunt de Persoonlijke Identificeerbare Gegevens die wij online van u verzamelen en bijhouden inzien of wijzigen door een e-mail te sturen aan ons via ChatRadom dom com.

Wij kunnen originele en geüpdate gegevens behouden voor redenen zoals technische beperkingen, geschillenbeslechting, het oplossen van problemen, retentie-opnames, en het afdwingen van onze termen. Voor veiligheidsdoelen mogen wij gegevens aanvragen om ons te helpen uw identiteit te verifiëren voordat wij toegang verlenen tot uw gegevens of de wijziging van deze gegevens.

5.Kennisgeving van Privacyrechten van Inwoners van Californië

De California Civil Code Section 1798.83 (“Code”) staat gebruikers van onze Website die in Californië wonen van wie wij Persoonlijke Identificeerbare Gegevens hebben ontvangen toe om bepaalde informatie van ons te vragen met betrekking tot ons beleid van het bekend maken van Persoonlijke Identificeerbare Gegevens aan andere partijen voor hun directe marketingdoeleinden.

Zoals verplicht wordt gesteld door de Code, zullen wij op uw verzoek de categorieën van Persoonlijke Identificeerbare Gegevens die wij via de Website verzamelen, en de categorieën van andere partijen met wie de Persoonlijke Identificeerbare Gegevens gedeeld zijn marketingdoeleinden, aan u leveren. De Californische wet verplicht ons om u op uw verzoek (a) de categorieën van Persoonlijke Identificeerbare Gegevens die wij en andere partijen met wie wij deze gegevens delen; (b) de namen en adressen van deze partijen; en © voorbeelden van de producten gemaakt door deze partijen, te leveren. Om zo'n verzoek te doen moet u een e-mail sturen aan ChatRandom dom com of ons schrijven op: 244 5th Ave. #1835, New York, NY 10001, Verenigde Staten.

De Code stelt u in staat om controle te houden over de partijen met wie wij Persoonlijke Identificeerbare Gegevens delen en de specifieke Persoonlijke Identificeerbare Gegevens die u niet gedeeld wilt hebben met die partijen. Wanneer u contact met ons opneemt, noemt u dan uw naam, adres, e-mailadres en welke Persoonlijke Identificeerbare Gegevens u niet gedeeld wilt zien worden met andere partijen voor marketingdoeleinden. De aanvraag moet gericht zijn aan onze Juridische Afdeling, informatie daarover op ChatRandom.com, met als referentie “California Customer Choice Notice”. Geef ons alstublieft 30 dagen de tijd voor een antwoord. Let op dat er geen kosten verbonden zijn aan de controle voor het delen van uw Persoonlijke Identificeerbare Gegevens of aan het proces van deze aanvraag.

Wij zijn slechts verplicht te antwoorden op één aanvraag per klant per jaar en wij zijn niet verplicht te antwoorden op aanvragen die op andere manieren dan op het bovengenoemde e-mailadres bij ons binnenkomen.

6. De Veiligheid van Uw Gegevens.

Om te helpen de privacy van de persoonlijke gegevens die uw overbrengt door het gebruik van de Website te beschermen, gebruiken wij commercieel redelijke veiligheidspraktijken die technisch gezien uitvoerbaar zijn voor ons om de gebruikersgegevens die wij verzamelen te beschermen tegen onbevoegde toegang, inclusief maar niet beperkt tot, fysieke, technische en administratieve waarborging.

Behalve zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid, gebruiken wij commercieel redelijke inspanningen om toegang tot uw persoonlijke gegevens te beperken voor onze werknemers, agenten, en beambten die uw gegevens nodig hebben om hun verantwoordelijkheden uit te voeren. Let echter wel op dat de Website en onze diensten gebruik maken van software, hardware en netwerken, die van tijd tot tijd onderhoud nodig hebben of problemen ervaren of veiligheidsbreuken hebben die buiten onze controle liggen. Wij kunnen de veiligheid van de gegevens op onze Website of die naar onze Website zijn gestuurd niet garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor het handelen van andere partijen die deze gegevens ontvangen. Wees ervan bewust dat ondanks onze beste intenties en de richtlijnen uiteengezet in dit Privacybeleid, er geen 100% veiligheidsgarantie gegeven kan worden voor gegevens die via het Internet worden verstuurd.

7. Wat Er Gebeurt Wanneer U Van of Naar een Andere Website Linkt.

De Website kan links naar andere websites bevatten die bediend worden door Leveranciers, onze partners of andere partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid, praktijken of de inhoud van dit soort websites. Wees bewust dat de praktijken beschreven in de Privacybeleid niet gelden voor gegevens die verzameld worden door andere websites. Wanneer u de Website verlaat dan geldt het privacybeleid en de daar bijhorende praktijken van de andere website; wij sporen u aan om op de hoogte te zijn van het privacybeleid en de daar bijhorende praktijken wanneer u deze andere websites bezoekt een Persoonlijke Identificeerbare Gegevens opstuurt. U bent verantwoordelijk voor het bekijken van het privacybeleid en de daar bijhorende praktijken van elke website die u bezoekt.

8. Internationale Overdrachten.

U stemt in met de internationale overdracht van Persoonlijke Identificeerbare Gegevens die door de Website opgeslagen en verwerkt kunnen worden in de Verenigde Staten of welk ander land dan ook waar ChatRandom of haar partners, dochterondernemingen of agenten kantoren hebben, door de Website te gebruiken.

U gaat akkoord dat u zult voldoen aan alle lokale wetten, regels en verordeningen met betrekking tot online gedrag en acceptabele inhoud. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, gaat u akkoord dat u zult voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en verordeningen met betrekkingen tot gegevensoverdracht van de Verenigde Staten naar het land waar u woont

9. Kinderen.

Deze Website is bedoeld voor personen voor 18 jaar en ouder (of voor de landen met jurisdictie waar 18 jaar in niet de leeftijd voor volwassen dan is deze Website voor personen die minimaal de leeftijd hebben van een volwassene volgens die jurisdictie). Deze Website en ChatRandom verzamelen niet moedwillig Persoonlijke Gegevens van personen onder de 18 (of voor landen met de jurisdictie waar 18 jaar in niet de leeftijd voor volwassen dan is deze Website voor personen die minimaal de leeftijd hebben van een volwassene volgens die jurisdictie) of kinderen onder de 13 jaar. Elk persoon die zijn of haar gegevens aan ChatRandom levert door de Website of elk deel van de Website geeft aan ChatRandom aan dat zij 18 jaar of ouder zijn (of voor landen met de jurisdictie waar 18 jaar in niet de leeftijd voor volwassen dan is deze Website voor personen die minimaal de leeftijd hebben van een volwassene volgens die jurisdictie). Wanneer u onder de 18 jaar oud bent (of voor landen met jurisdictie waar 18 jaar in niet de leeftijd voor volwassen dan is deze Website voor personen die minimaal de leeftijd hebben van een volwassene volgens die jurisdictie) mag u deze Website niet gebruiken, bekijken of toegang zoeken en moet u direct deze Website verlaten door hier te klikken. Wanneer u onder de 13 bent, is het u niet geoorloofd deze Website te gebruiken of Persoonlijke Gegevens aan de Website te sturen en moet u direct deze Website verlaten door hier te klikken.

10. Uw Toestemming Voor Dit Privacybeleid en Updates.

Door gebruik te maken van deze Website gaat u akkoord met dit Privacybeleid. Dit is onze volledige en exclusieve Privacybeleid en het vervangt elke eerdere versie.

Wij kunnen dit Privacybeleid periodiek updaten. Wanneer wij dit doen zullen wij de datum aangeven wanneer dit Privacybeleid voor het laatst geüpdate is. Alle wijzigingen die wij doorvoeren zijn per direct van kracht die wij kunnen geven op de volgende manieren, inclusief maar niet beperkt tot, het posten van een aankondiging op onze Website of een persoonlijk bericht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw falen voor het ontvangen van een e-mail vanwege acties van uw ISP of e-mailfilterdienst. Voorts moet u ChatRandom.com toevoegen aan de veilige zenderlijst bij uw e-mailinstellingen. Wanneer u de Website gebruikt na een aankondiging van wijzigingen, geldt dat als een akkoord met betrekking tot deze wijzigingen. Het is uw verantwoordelijkheid om dit Privacybeleid veelvuldig te bekijken en geïnformeerd te blijven over wijzigingen die doorgevoerd worden, wees er dus zeker van dat u deze pagina periodiek bezoekt zodat u er zeker van bent dat u op de hoogte bent van de meest recente versie van dit Privacybeleid. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen aan dit Privacybeleid en u blijft de Website gebruiken, dan gaat u akkoord met dit Privacybeleid en alle updates. Wij zullen enkel Persoonlijke Identificeerbare Gegevens gebruiken overeenkomstig met het Privacybeleid dat geldig was op het moment dat de gegevens verzameld werden.

11. Contact Opnemen met ChatRandom.

Wanneer u vragen heeft met betrekking tot dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op door hier te klikken.

Volg Ons: